BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota, kryteria i funkcje pomiaru osiągnięć w administracji publicznej
Nature, Goals and Criteria of Performance Measurement in the Public Administration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 9-17, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Doskonalenie organizacji
Public administration, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idea pomiaru osiągnięć administracji publicznej nie jest nowa, już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku bowiem w Stanach Zjednoczonych pojawiały się pierwsze postulaty, aby jej działalność oceniać podobnie jak podmiotów zarobkowych. Niemniej jednak ocena osiągnięć w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego istotnie się różni. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku na świecie istotnie zwiększyła się liczba badań naukowych i publikacji dotyczących tych zagadnień. W kilku krajach przeprowadzono reformy administracyjne, aby oceniać i poprawiać osiągnięcia administracji publicznej. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania i wyjaśnienia wieloznaczności pojęcia "osiągnięcia" stosowanego w kontekście administracji publicznej, określenie kryteriów pomiaru osiągnięć oraz wyjaśnienie funkcji, jakie może on pełnić w administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The idea of public administration performance measurement is not new, since already in the 1950s in the United States appeared first postulates that the activity of public administration should be assessed as commercial entities. However, the performance measurement in public organizations and private sectors organizations varies significantly. Since the early 1980's, in the world significantly increased the amount of research and publications on these issues. In several countries, administrative reforms were carried out to evaluate and improve the achievement of p ublic administration. The purpose of this article is to define and clarify the ambiguity of the concept of performance used in the context of public administration, performance measurement criteria and explain the reasons for its usage in the public administration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bruijn H. [2002], Managing Performance in the Public Sector, Routledge, London.
  2. Campbell J.P., Dunnette M.D., Lawler E.E., Weick K.E. [1970], Managerial Behavior, Performance and Effectiveness, McGraw-Hill, New York.
  3. Halachmi A. [1996], Promises and possible pitfalls on the way to SEA reporting, [in:] A. Halachmi, G. Bouckaert, Organizational Performance and Measurement in the Public Sector, Quorum Books, Westport, CT.
  4. Halachmi A. [1997], Government reform and public productivity: do we have all the answers?, "Work Study", vol. 46, no. 7.
  5. Halachmi A. [2002], Performance measurement and government productivity, "Work Study", 51, 2/3, ABI/INFORM Global.
  6. Halachmi A., Boorsma P.B. (eds) [1998], Inter- and Intra-government Arrangement for Productivity: An Agency Approach, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.
  7. Kearney R.C., Berman E.M. (eds) [1999], Public Sector Performance, Westview Press, Boulder - Oxford.
  8. Quinn R.E. [1978], Productivity and the Process of Organizational Improvement: Why We Cannot Talk To Each Other, "Public Administration Review" 38 (January/February).
  9. Townley B., Cooper D. [1998], Performance measures: rationalization and resistance, a paper for the performance measurement, Theory and Practice Conference, Cambridge University, Cambridge, July 17.
  10. http://www.dsc.kprm.gov.pl (10.01.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu