BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baka Łukasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Pracoholizm i zaangażowanie w pracy jako wyznaczniki dobrostanu psychicznego pracowników
Workaholism and Work Engagement as Predictors of Job Well-Being
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 9-26, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Psychologia pracy, Praca, Zaangażowanie pracowników, Rodzina, Pracoholizm
Industrial psychology, Labour, Employees' engagement, Family, Workaholism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie zależności między pracoholizmem, zaangażowaniem w pracy a dobrostanem psychicznym pracowników oraz ustalenie, czy konflikty między pracą i rodziną pośredniczą w tej zależności. Wskaźnikami dobrostanu psychicznego były stres, wypalenie zawodowe oraz satysfakcja z pracy. Osobami badanymi (N = 267) byli nauczyciele i pracownicy więziennictwa. Wyniki badań pokazały, że pracoholizm i zaangażowanie w pracy w sposób odmienny wiążą się z dobrostanem psychicznym w pracy. Konflikty między pracą i rodziną pośredniczyły w relacjach zarówno między pracoholizmem i dobrostanem w pracy, jak i zaangażowaniem w pracę i dobrostanem w pracy.(abstrakt oryginalny)

The study was aimed at investigation the relationships between workaholism, work engagement and psychical well-being. It was also intended to test the mediating function of work - family conflicts. Psychical well-being was measured by stress, job burnout and job satisfaction. Participants were teachers and prison workers (N = 267). As predicted workaholism and work engagement were correlated with psychical well-being differently. Work - family conflicts mediates effects of workaholism and work engagement on psychical well-being.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacharach S.B., Bamberger P., Conley S., Work-home conflict among nurses and engineers: Mediating the impact of role stress on burnout and satisfaction at work, "Journal of Organizational Behavior" 1991, 12, 39-53.
 2. Baka Ł., Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe. Pośrednicząca rola zasobów osobowych, "Psychologia Społeczna" 2011, 4, 367-374.
 3. Baka Ł., Derbis R., The relationship between job stressors, job burnout and work engagement: the regulating role of work-family conflict and type a behaviour pattern, "Polish Journal of Applied Psychology" [in press].
 4. Bakker A.B., Demerouti E., Burke R., Workaholism and relationship quality. A spillover-crossover perspective, "Journal of Occupational Health Psychology" 2009, 14, 23-33.
 5. Baron R.M., Kenny D.A., The moderator - mediator variable distinction in social psychological research. Conceptual, strategic and statistical considerations, "Journal of Personality and Social Psychology" 1986, 51, 1173-1182.
 6. Bettencourt L.A., Gwinner K.P., Meuter P., A comparison of attitude, personality and knowledge predictors of service - oriented organizational citizenship behaviors, "Journal of Applied Psychology" 2001, 86, 29-41.
 7. Brady B.R., Vodanovich S.J., Rotunda R., The impact of workaholism on work-family conflict, job satisfaction and perception of leisure activities, "The Psychologist-Manager Journal" 2008, 11, 241-263.
 8. Burke R.J., Koksal H., Workaholism among a sample of Turkish managers and professionals: An exploratory study, "Psychological Reports" 2002, 91, 60-68.
 9. Burke R.J., Matthiesen S., Short communication: Workaholism among Norwegian journalists: Antecedents and consequences, "Stress and Health" 2004, 20, 301-308.
 10. Burke R.J., Richardsen A.M., Mortinussen M., Workaholism among Norwegian managers: Work and well-being outcomes, "Journal of Organizational Change Management" 2004, 7, 459-470.
 11. Carlson D.S., Kacmar K.M., Williams L.J., Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict, "Journal of Vocational Behavior" 2000, 56, 249-276.
 12. Cohen S., Wills T.A., Stress, social support and the buffering hypothesis, "Psychological Bulletin" 1985, 98, 310-357.
 13. Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B., The job demands-resources model of burnout, "Journal of Applied Psychology" 2001, 86, 3, 499-512.
 14. Eby L.T., Casper W.J., Lockwood A., Bordeaux C., Brinley A., Work and family research in IO/OB: Content analysis and review of the literature [1980-2002], "Journal of Vocational Behavior" 2005, 66, 124-197.
 15. Fredrickson B.L., The role of positive emotions in positive psychology, "American Psychologist" 2001, 56, 218-226.
 16. Frone M.R., Work-family conflict and employee psychiatric disorders: The National Comorbidity Survey, "Journal of Applied Psychology" 2000, 85, 888-895.
 17. Greenhaus J.H., Beutell N.J., Sources of conflict between work and family roles, "Academy of Management Review" 1985, 10, 76-88.
 18. Grzywacz J.G., Arcury T.A., Marin A., Carillo L., Burke B., Coates M.L., Quandt S.A., Work-family conflict: Experiences and health implications among immigrant Lations, "Journal of Applied Psychology" 2007, 92, 1119-1130.
 19. Hakanen J.J., Schaufeli W.B., Ahola K., The job demands-resources model: a three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment and work engagement, "Work & Stress", 2008, 22, 224-241.
 20. Halbesleben J.R.B., Harvey J., Bolino M.C., Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family, "Journal of Applied Psychology" 2009, 94, 1452-1465.
 21. Hornowska E., Paluchowski W.J., Praca - skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 22. Kahn W.A., To be fully there: Psychological presence at work, "Human Relation" 1992, 45, 321-349.
 23. Kanai A., Economic and Employment Conditions, Karoshi [Work to Death] and the Trend of Studies on Workaholism in Japan, [in:] R. Burke (ed.), Research Companion to Working Time and Work Addiction, UK: Edward Elgar, Cheltenham 2006
 24. Kanungo R.N., Measurement of job and work involvement, "Journal of Applied Psychology" 1982, 67, 3, 341-349.
 25. Kelloway E.K., Gottlieb B. H., Barham L., The source, nature and direction of work and family conflict: A longitudinal investigation, "Journal of Occupational Health Psychology" 1999, 4, 337-346.
 26. Locke E.A, Motivation, cognition, and action: An analysis of studies of task goals and knowledge, "Applied Psychology: An International Review" 2000, 49, 408-429.
 27. Lodhal T.M., Kejner M., The definition and measurement of job involvement, "Journal of Applied Psychology" 1965, 49, 24-33.
 28. Maslach Ch., Leiter M.P., Schaufelli W.B., Job Burnout, "Annual Review Psychology" 2001, 52, 397- -422.
 29. Meijman T.F., Mulder G., Psychological Aspects of Workload, [in:] P.J. Drenth, H. Thierry, & C.J. de Wolff (eds.), Handbook of Work and Organizational Psychology, Psychology Press, Hove, UK 1998.
 30. Mikkelsen A., Burke R.J., Work-family concerns of Norwegian police officers: Antecedents and consequences, "International Journal of Stress Management" 2004 11, 429-444.
 31. Netemeyer R.G., Boles J.S., McMurrian R., Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales, "Journal of Applied Psychology" 1996, 81, 400-410.
 32. Oates W., Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction, World, New York 1971.
 33. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 34. Paluchowski W.J., Hornowska E., Praca - skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 35. Peeters M.C.W., Montgomery A.J., Bakker A.B., Schaufeli W.B., Balancing work and home: How job and home demands are related to burnout, "International Journal of Stress Management" 2005, 12, 43-61.
 36. Piotrowski A., Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 37. Schaufeli W.B., Bakker A.B., Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study, "Journal of Organizational Behavior" 2004, 25, 293-315.
 38. Schaufeli W.B., Bakker A.B., van der Heijden F.M.M., Prins J.T., Workaholism, burnout and well-being among junior doctors. The mediating role of role conflict, "Work & Stress" 2009, 23, 155-172.
 39. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B., The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, "Journal of Happiness Studies" 2002, 71-92.
 40. Schaufeli W.B., Taris T.W., van Rhenen W., Workaholism, burnout and work engagement: Three of kind or three different kinds of employee well-being?, "Applied Psychology: An International Review" 2008, 57, 173-203.
 41. Shimazu A., Schaufeli, W.B., Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees, "Industrial Health" 2009, 47, 495-502.
 42. Spence J.T., Robbins A.S., Workaholism: Defi nition, measurement, and preliminary results, "Journal of Personality Assessment" 1992, 58, 160-178.
 43. Taris T.W., Schaufeli W.B., Verhoeven L.C., Internal and external validation of the Dutch Work Addiction Risk Test: Implications for jobs andnon-work confl ict, "Journal of Applied Psychology: An International Review" 2005, 54, 37-60.
 44. Witt L.A., Carlson D.S., The work-family interface and job performance: Moderating effects of conscientiousness and perceived organizational support, "Journal of Occupational Health Psychology" 2006, 11, 343-357.
 45. Wojdyło K., Kwestionariusz pracoholizmu [WART] - wstępna adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, "Nowiny Psychologiczne" 2005, 4, 71-84.
 46. Wojdyło K., Pracoholizm. Perspektywa poznawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 47. Van Beek I., Taris T.W., Schaufeli W.B., Workaholic and work engaged employees. Dead ringers or worlds apart?, "Journal of Occupational Health Psychology" 2011, 16, 468-482.
 48. Zalewska A., Skala satysfakcji z pracy - pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica" 2003, 7, 49-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu