BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Modele biznesu jako przejaw wiedzy średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w świetle wyników badań empirycznych
Business Models as a Sign of Medium Production Enterprises Knowledge in the Light of Empirical Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 209-218, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Wiedza w organizacji, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Wyniki badań
Business models, Knowledge in organization, Production enterprise, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto problem kształtowania modeli biznesu w warunkach turbulentnych zmian otoczenia. W jego treści poddano analizie wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w celowo dobranych średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w regionie świętokrzyskim. Na tej bazie scharakteryzowano model działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In this article a problem of shaping business models in the conditions of chaotic environmental changes is presented. The empirical research results which were carried out in deliberately chosen medium enterprises operating in Świętokrzyski region are analysed. On this base the business model of analyzed enterprises is characterized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W., Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, UE, Wrocław 2008.
 2. Czubasiewicz H., Rutka R., Kształtowanie przedsiębiorczości poprzez styl kierowania, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 3. Gołębiowski T. i in., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 4. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 5. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN, Warszawa - Poznań 2001.
 6. Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 7. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration" 2009a, nr 2.
 8. Nogalski B., Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009b.
 9. Obłój K., Modele biznesowe: Dyrygent, "Przegląd Organizacji" 2001a, nr 12.
 10. Obłój K., Modele biznesowe: Operator i Integrator, "Przegląd Organizacji" 2001b, nr 11.
 11. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 12. Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 13. Romanowska M., Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu