BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie kreowania wizerunku organizacji sportowej
Strategies of Sport Organization Image Creation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 439-448, tab., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Sport
Company image, Corporation strategies, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadome kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa stało się obecnie jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie na rynku. Wizerunek wpływa na decyzje konsumentów, a także na siłę więzi, która łączy ich z daną organizacją. Kluby sportowe są coraz bardziej świadome tego, iż już nie tylko wyniki sportowe czy popularność dyscypliny decyduje o sukcesie rynkowym, ale właśnie wizerunek odgrywa istotną rolę. Niniejszy artykuł stanowi prezentację idei wizerunku organizacji sportowej (klubu, drużyny, producenta sprzętu, usługodawcy), a także strategii zarządzania nim. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki organizacji sportowej, jej wizerunku oraz sposobów kształtowania go w celu wyróżniania na tle konkurencji. Przedstawiono w nim czynniki wpływające na postrzeganie organizacji przez konsumentów, a także kierunki kreowania wizerunku(abstrakt oryginalny)

The creation of organisation's corporate image has now become one of the most important success factors on the markets. The corporate image affects consumer decisions as well as the strength of bond that connects them with the organization. Sport clubs are more aware nowadays of that fact and understand that sport results or disciplines popularity are not enough to gain market success and leadership, and that corporate image plays an important role in the process. This paper is a presentation of the idea of the corporate image of a sports organization and management strategies are characterised in it. The purpose of this paper is to present the specifics of the sports organization, sports market, corporate image in sport industry and the ways how to distinguish an organization from the competition with corporate image.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak K., Wolfe R., Determinants of corporate social responsibility in professional sport: internal and external factors, "Journal of Sport Management" 2009, 23:717-742.
 2. Barnett M.L., Jermier J.M., Lafferty B.A., Corporate reputation: the definitional landscape, "Corporate Reputation Review" 2006, nr 9.
 3. Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa 2009.
 4. Borgerson J.L., Schroeder J.E., Magnusson M.E., Magnusson F., Corporate communication, ethics, and operational identity: a case study of benetton, "Business Ethics: A European Review" 2009, 18(3):209-223.
 5. Boros S., Identity and Image: The Soul and Face of Organizations, [w:] S. Boros (red.), Exploring Organizational Dynamics (s. 644-654), Wyd. Sage, Londyn, Wielka Brytania 2009.
 6. Braunstein J.R., Ros S.D., Brand personality in sport : dimension analysis and general scale development, "Sport Marketing Quarterly" 2010, 19, March: 8-16.
 7. Brown T.J., Dacin P.A., The company and the product: corporate as sociations and consumer product responses, "Journal of Marketing" 1997, vol. 61, nr 1.
 8. Budzyński W., Public Relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.
 9. Chun R., Corporate reputation: meaning and measurement, "International Journal of Management Review" 2005, 7(2):91-109.
 10. Corley K.G., Cochran P.L., Comstock T.G., Image and the impact of public affairs management on internal stakeholders, "Journal of Public Affairs" 2001, vol. 1, no. 1: 53-68.
 11. Corporate Image, AMA Dictionary, http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dLetter= I (dostęp 5.05.2013).
 12. Davies G., Chun R., Kamins M.A., Reputation gaps and the performance of service organizations, "Strategic Management Journal" 2010, 31:530-546.
 13. Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna a WoltersKluwer business, Kraków 2010.
 14. Exploring organizational dynamics, S. Boros (red.), Wyd. Sage, Londyn, Wielka Brytania 2009.
 15. Filo K., Funk D., O'Brien D., The antecedents and outcomes of attachment and sponsor image withincharity sport events, "Journal of Sport Management" 2010, 24:623-648.
 16. Gladden J.M., Funk D.C., Developing and understanding of brandassociations in team sport: empirical evidence from consumers of professional sport, "Journal of Sport Management" 2002, 16:54-81.
 17. Grunig J.E., Image and Substance: From Symbolic to Behavioral Relationships, "Public Relations Review" 1993: 19(2):121-39.
 18. Head G., Jensen Schau H., Thompson K., Facilitating Collective Brand Engagement and Aborative Production through Cultural Marketing, [w:] Marketing Management: A Cultural Perspective, L. Penaloza, N. Toulouse, L.M. Visconti (red.) (s. 194-211), Routledge, Oxon 2012, Wielka Brytania.
 19. Hunt K.A., Bristol T., Bashaw R.E., A conceptual approach to classifying sports fans, "Journal of Services Marketing" 1999, 13(6):439-452.
 20. LeBranc G., Nguyen N., Cuesused by customers evaluating corporate image in service firms: an empirical study in financial institution, "International Journal of Service Industry Management" 1996, 7(2):44-56.
 21. Marketing Management: A Cultural Perspective, L. Penaloza, N. Toulouse, L.M. Visconti (red.), Routledge, Oxon 2012, Wielka Brytania.
 22. Minkiewicz J., Evans J., Bridson K., Mavondo F., Corporate image in the leisure services sector, "Journal of Service Marketing" 2011, 35/3:190-201.
 23. Notatka informacyjna. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., pobrano z: file:///Users/Agnieszka/Downloads/KTS_Uczestnictwo_ pol_w_sporcie_w_2012.pdf (dostęp 12.07.2014).
 24. Post J.E., Griffin J.J., Corporate reputation and external affairs management, "Corporate Reputation Review", 1997, 1(1/2):165-171.
 25. Power D., Hauge A., No man's brand-brands, institutions, and fashion, "Growth and Change" 2008, 39(1): 123-143.
 26. Ratten V., Ratten H., International sport marketing: practical and future search implications, "Journal of Business and Industrial Marketing" 2011, 26(8):614-620.
 27. Shank M.D., Sport Marketing - A Strategic Perspective, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2005.
 28. Study on the funding of grass roots sports in the EU. Executive Summary, European Commission, 2011, s. 28 pobrano z: http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/services/sport/study_en.htm (dostęp 13.11.2013).
 29. Sung Y., Tinkham S., Brand personalitystructures in the United States and Korea: Common and culture- specificfactors, "Journal of Consumer Psychology" 2005, 15: 334-350.
 30. Talik-Orłowska A., Rola wizerunku w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu. "Świat marketingu" 2003, marzec (http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894, 10.06.2011).
 31. Trommsdorff V., Die Messung von Produkrtimagesfuerdas Marketing. Grundlagen und Operationalisierung, Koln, Berlin, Bonn, Munchen 1975.
 32. Trommsdorff V., Konsumentenverhalten, wyd. 2, pod red. R. Koehler, H. Meffert, Stuttgart 2002.
 33. Winters L.C., The effect of brandadvertising on company image: Implications for corporate advertising, "Journal of AdvertisingResearch" 1986, 26:54-59.
 34. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydanie V, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu