BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Milleniusz W. (Politechnika Wrocławska; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Ciurla Mieczysław (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Pozyskiwanie klientów w koncepcji CRM
Customers Acquisition in the CRM Concept
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 219-226, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Klient, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Relacje z klientami
Customer, Customer Relationship Management (CRM), Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule położono nacisk na odniesienie genezy i istoty zarządzania relacjami z klientami (CRM) do koncepcji marketingowej. Scharakteryzowano strategie adekwatne dla działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie klientów w dążeniu do zbudowania wartościowych relacji z nimi. Ponadto przeanalizowano przypadek dużego przedsiębiorstwa przemysłowego. Wskazano na potrzebę wprowadzenia zmian - pomimo wdrożenia systemu informatycznego dedykowanego do wsparcia zarządzania relacjami z klientami - w podejściu do pozyskiwania klientów przez tę firmę. Rekomendowano oparcie tych działań w większym stopniu niż dotąd na marketingowym podejściu do zarządzania, a w ślad za tym - na koncepcji CRM. (abstrakt oryginalny)

In the paper the emphasis is put on taking the genesis and nature of the consumer relationship management (CRM) back to the marketing concept. Certain strategies adequate for marketing activities directed for customers acquisition in the aspiration to build valuable relations with them are characterized. Furthermore a case of the large industrial company is analyzed. The need to change - in spite of implementing a computer system dedicated for the support of consumer relationship management - in the company's approach to customers acquisition is pointed out. The recommendation is made to improve these activities in the larger degree than until now on the marketing concept, and following it - on the CRM concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang L., Buttle F., Managing for successful customer acquisition: an exploration, "Journal of Marketing Management" April 2006, vol. 22, s. 295-317.
 2. Bielewicz A., Dopasuj strategię CRM do nowych oczekiwań swoich klientów, "Harvard Business Review Polska" grudzień 2008, nr 70, s. 17-18.
 3. Bruhn M., Relationship marketing. Management of customer relationships, Pearson Education, Prentice Hall, Harlow 2003.
 4. Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 5. Ciurla M., Nowak M.W., Customer relationship management in Polish companies: some applicational problems, [w:] P. Chadraba, R. Springer (red.), Proceedings of the 10th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, DePaul University Kellstadt Center for Marketing Analysis and Planning, USA, Wirtschaftsuniversitaet Wien Institut fuer Betriebswirtschaftslehre des Aussenhandels, Vienna 2002.
 6. Ciurla M., Nowak M.W., Koncepcja marketingowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] A. Drapińska (red.), Nowe trendy w marketingu, Zeszyty Naukowe nr 4, Politechniki Gdańskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, s. 15-24.
 7. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 8. Hughes A.M., Strategic Database Marketing. The Masterplan for Starting and Managing a Profitable, Customer-Based Marketing Program, 3rd ed., McGraw-Hill, New York 2006.
 9. Kevork E.K., Vrechopoulos A.P., CRM literature: conceptual and functional insights by keyword analysis, "Marketing Intelligence & Planning" 2009, no 1, s. 48-85.
 10. Kımıloğlu H., Zaralı H., What signifies success in e-CRM?, "Marketing Intelligence & Planning" 2009, no 2, s. 246-267.
 11. Kotler Ph., Łokaj A., Co nowego w marketingu, "Harvard Business Review Polska" grudzień 2008, nr 70, s. 17-18.
 12. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. Nowak M.W., Aspekt planowania marketingowego w orientacji rynkowej MSP w województwie dolnośląskim, [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie, PWE, Warszawa 2008, s. 138-142.
 14. Nowak M.W., System CRM - nowe narzędzie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] M. Hopej, L. Martan (red.), Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 71, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 180-184.
 15. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 16. Payne A., Frow P., Customer relationship management: from strategy to implementation, "Journal of Marketing Management", February 2006, vol. 22, s. 135-168.
 17. Pedron C.D., Saccol A.Z., What lies behind the concept of customer relationship management? Discussing the essence of CRM through a phenomenological approach, "Brazilian Administration Review" Jan./Mar. 2009, no 1, s. 34-49.
 18. Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., CRM. Przewodnik dla wdrażających, Placet, Warszawa 2007.
 19. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, CRM, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu