BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka), Depta Adam (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni
Transport Preferences of Students from Universities in Łódź
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 498-504, bibliogr. 9 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Transport, Studenci, Analiza skupień, Preferencje konsumenta
Transport, Students, Cluster analysis, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Przedstawione w pracy rozważania dotyczą preferencji transportowych studentów łódzkich uczelni. Celem prowadzonych badań było pozyskanie wiedzy, z jakiego środka komunikacji korzystają studenci w drodze na uczelnię, oraz określenie odczuwanych przez nich wad i zalet wybranych środków komunikacji. W celu identyfikacji głównych czynników wpływających na preferencje transportowe studentów wykorzystano modele logitowe.(abstrakt oryginalny)

Considerations presented in the paper concern the transport preferences of students from universities in Łódź. The aim of this research is to gain knowledge of the type of transport used by students in their way to college and to determine their perceived advantages and disadvantages of the selected transport type. In order to identify the main factors influencing the preferences of students logistic models were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogdan M., Ghosh J.K., Doerge R.W., Modifying the Schwarz Bayesian Information Criterion to locate multiple interacting quantitative trait loci, "Genetics" 2004, 167.
  2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  4. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Logistic Regression, Second Edition, Wiley, New York 2000.
  5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  6. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  8. Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2009/2010, GUS, Warszawa 2011.
  9. Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu