BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie kosztowe a wskaźniki rentowności w zakładach ubezpieczeń
Cost Strategies and Profitability Ratios in Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 18-28, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Rentowność
Insurance market, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek ubezpieczeniowy, będący częścią rynku produktów finansowych, charakteryzuje się pewną specyfiką branży, która nie jest bez znaczenia dla omawianego problemu. Zakłady ubezpieczeń wobec różnych zmian zarówno o charakterze rynkowym, jak i ustawowym muszą zmienić podejście do zarządzania kosztami. Do najistotniejszych zmian można zaliczyć: ujednolicenie rynku europejskiego, powiązania z innymi instytucjami finansowymi, szybki przepływ kapitału, szeroki zakres inwestycji oraz zmiany w gospodarce światowej. Do oceny rentowności działalności zakładów ubezpieczeń można wykorzystać wskaźnik rentowności działalności technicznej, wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)

Cost management is the most important part of management process in such a institution as insurance company because of financial product and need for financial liquidity management. Some factors are changing the way of thinking for managers of financial institutions including insurance. These factors are: European market, connections and relationships with other financial institutions, fast capital flow, many possibilities for investments and development in world economy. For assessment activity of insurance company we can use such ratios as: profitability ratio of technical activity, Profitability ratio of investment activity, sales profitability ratio and equity profitability ratio.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B. [2003], Budżetowanie kapitałowe, [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 2. Cummins J.D., Philips R.D. [2003], Estimating the cost of equity capital for property-liability insurers, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0331.pdf.
 3. Czekaj J., Dresler Z. [2005], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Handschke J. (red.) [2006], Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, AE Poznań.
 5. Kaplan R.S., Cooper R. [2000], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 6. Karmańska A. [2003], Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachun-ku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Launie J.J. [1971], The cost of capital of insurance companies, "The Journal of Risk and Insurance", www.jstor.org.
 8. Mango D., Insurance capital as a shared asset, http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Zurich/Mango.pdf.
 9. Monkiewicz J. (red.) [2003], Podstawy ubezpieczeń, t. III: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 10. Nowak E. (red.) [2006], Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Nowak E., Nita B. (red.) [2007], Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 12. Raport o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2010 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2010, www.knf.gov.pl.
 13. Wierzbicka E. [2009], Kierunki ewolucji bancassurance, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe nr 127, red. J. Handschke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 14. Zagregowane wskaźniki efektywności, "Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń" 3/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu