BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Audyt transferu wiedzy do klienta przedsiębiorstwa turystycznego
Audit of Knowledge Transfer to the Client of a Tourist Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 227-236, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Klient, Przedsiębiorstwo turystyczne
Knowledge transfer, Customer, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja procesu audytu wiedzy w przedsiębiorstwie turystycznym, a także przedstawienie koncepcji dynamicznego audytu transferu wiedzy do klienta. Audyt wiedzy jest procesem monitorowania i weryfikowania zasobów wiedzy oraz procesów związanych z wiedzą, a także samego procesu zarządzania wiedzą. Ze względu na specyfikę usług turystycznych szczególne miejsce zajmuje w nim transfer wiedzy do klienta (w procesie usługowym najczęściej wymagana jest obecność klienta, a relacje pracownik - klient mają charakter osobisty). Dynamiczny audyt transferu wiedzy do klienta, w podziale na audyt danych, audyt informacji, audyt wiedzy i coachingu jest możliwy w określonych warunkach, które przedstawiono w zakończeniu artykułu. (abstrakt oryginalny)

The objective of an article is to identify the knowledge transfer process in a tourist enterprise and to present the concept of dynamic audit of knowledge transfer to a client. Knowledge audit is the process of monitoring and verifying knowledge resources and knowledge oriented processes (knowledge identification, acquiring, creating, protection, implementation, storage, retrieving, dissemination, synthesis and monitoring), as well as the process of knowledge management itself. Owing to the specific nature of tourist services the transfer of knowledge to a client plays here an important role (in services provision process most often client's presence is required, while the relations between an employee and a client are of personal nature). The dynamic audit of knowledge transfer to a client, divided into data audit, information audit, knowledge and coaching audit are possible in certain conditions, discussed in the conclusions of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
  2. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2007.
  3. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków 2006.
  4. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
  6. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Business Harvard Review" 2000, January-February.
  7. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu