BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prudzienica Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Franchising innowacją organizacyjną przedsiębiorstwa?
Franchising as Organizational Innovation in Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 245-251, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Franchising, Innowacje, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Franchising, Innovations, Enterprises functioning in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Franchising traktowany jest jako jedna z najbardziej dynamicznych form rozwijania własnego biznesu z wykorzystaniem sprawdzonych pomysłów biznesowych. Pomysły te oferowane są na rynku jako pewien rodzaj produktów, za pomocą których zarówno franczyzobiorca, jak i franczyzodawca mogą osiągać określone zyski. Artykuł celowo został zatytułowany w formie pytającej, po to aby stworzyć pewien zaczątek do dyskusji i dalszych rozważań o istocie franchisingu. (abstrakt oryginalny)

Franchising is regarded as one of the most dynamic forms of developing their own business using proven business ideas. These ideas are offered on the market as a kind of products with which both the franchisee and the franchiser can reach certain profits. The title of the article has been deliberately presented in the interrogative form in order to create a beginning for discussion and further reflection about the essence of franchising treating this form of activity as innovative in the context of organizational innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banachowicz E., Franchising skorzystaj z tej szansy, Poltext, Warszawa 1994.
 2. Błoński Ł., Rodzaje i poziomy zaufania w sieci franczyzowej, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice 2009.
 3. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Hitt A.M., Partner selection in emerging and developed market contexts: resources based and organizational learning perspectives, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43, no 1.
 5. Jacyszyn J., Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex", Gdańsk 1993.
 6. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 7. Pastusiak R., Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 8. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 9. Schumpteter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 10. Sopyło J., Świeża krew w McDonald's, "Franchising" 2009, nr 10.
 11. http://www.ipo.pl.
 12. http://www.rswi-olsztyn.pl.
 13. www.franchising.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu