BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabaszewska Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój systemu zarządzania wiedzą na przykładzie firmy prowadzącej działalność badawczo-rozwojową
Development of Knowledge Management System on the Example of a Firm Conducting Research and Development Activity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 288-294, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania wiedzą, Ośrodki naukowo-badawcze
Knowledge management system, Research centres
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w firmie zajmującej się działalnością badawczo-rozwojową w zakresie geologii, hydrogeologii i geofizyki, górnictwa, wzbogacania rudy, składowania odpadów poflotacyjnych i ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie etapów rozwoju systemu zarządzania wiedzą badanej firmy, jak również podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research carried out in a firm which conducts scientific and technological research in geology and hydrogeology, mining, ore processing, tailing waste disposal and environmental protection. The aim of the paper is to present the stages of evolution of knowledge management system of a researched company as well as the basic organizational units which are its part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", 1972, July/August.
  2. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
  3. Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  4. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, AE, Wrocław 2006.
  5. Tabaszewska E., Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach doradczych - uwarunkowania i etapy rozwoju, [w:] E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, UE, Wrocław 2008.
  6. Tabaszewska E., System zarządzania wiedzą na przykładzie firmy prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, [w:] J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu