BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźmik Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych w optymalizacji podatkowej
The Role of Taxation Form in Tax Optimization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 59-69, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Optymalizacja podatkowa, Forma opodatkowania, Działalność gospodarcza
Tax optimization, Form of taxation, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy obrania odpowiednich strategii, w tym strategii podatkowych, w celu optymalizacji obciążeń oraz ryzyka z nią związanych. Jednym z głównych celów optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej jest minimalizacja obciążenia związanego z podatkami oraz minimalizacja ryzyka z nimi związanego. Artykuł przedstawia znaczenie, jakie ma wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej dla optymalizacji podatkowej. Wybór formy podatku dochodowego jest kluczowy dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Determinuje on m.in. możliwości korzystania z różnego rodzaju zwolnień, ulg podatkowych oraz rodzaj prowadzonej ewidencji. (abstrakt oryginalny)

Tax optimization is a group of methods having two major goals which are minimalizing fiscal charges and risk of taxation in business. This article points and describes what is the influent of tax form into business tax optimization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosakowski E. [2008], Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Poszwa M. [2007], Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2009 r., nr 18, poz. 97).
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu