BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzcieliński Stefan (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Elementy teorii okazji : próby ujęcia matematycznego
The Elements of Theory of Opportunity : the Attempt of Mathematical Notation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 295-305, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Promocja, Cykl życia, Zastosowanie matematyki
Promotion, Life cycles, Applications of mathematics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule problematykę okazji osadzono w kontekście jednej z koncepcji zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami - w kontekście koncepcji przedsiębiorstwa zwinnego (agile enterprises). Istotą zwinności przedsiębiorstwa jest jego zdolność do wykorzystywania okazji. Wyróżnia się co najmniej cztery poziomy zwinności. Na każdym z nich dostępne są inne okazje. Ponieważ okazje są czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwo zwinne, to zasadne wydaje się poznanie ich natury i rządzących nimi prawidłowości. W tekście podjęto próbę opracowania elementów teorii okazji mogącej być podstawą zarówno do świadomego kształtowania organizacji przedsiębiorstwa chcącego zwiększyć swoją zwinność, jak i do rozpoznawania i kształtowania okazji. Drugi z tych obszarów wymaga ujęć matematycznych umożliwiających prowadzenie symulacji wspomaganych komputerowo. (abstrakt oryginalny)

In this paper the opportunity is presented in the context of one of concepts of management of contemporary enterprises which is called agile enterprise. The essence of enterprise's agility is its ability to use the opportunities. At least four levels of agility can be distinguished. The first one depends on ability to adjust quickly the products according to the needs expressed by the users, the second - on the creation of new needs of customers, the third - on the implementation of virtual floor shop to extend the company's range of products, and the fourth one is represented by the agile virtual enterprise. On each of these levels different opportunities are available. As opportunities are factors which constitute the agile enterprise, thus it is important to know their nature and their rules. In this paper an attempt of development of theory of opportunities is undertaken. Such theory can be used to shape the enterprise organization to enhance its agility. It can be also the base for development methods to identify and shape the opportunities. For this goal the mathematical notion of the theory is required to run computer assisted simulation of the opportunities. As these problems are rather poorly presented in the literature, to make the understanding of the theory easier, the mathematical notion is preceded by the descriptive one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Elementy teorii jakości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 2. Brown S., Bessant J., The manufacturing strategy-capabilities links in mass customization and agile manufacturing - an exploratory study, 2003, vol. 23, no 7.
 3. Certo S., Peter P., Strategic Management, Random House, New York 1988.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 5. Hormozi A.M., Agile manufacturing: the next logical step, "Benchmarking. An International Journal" 2001, 9, s. 132-143.
 6. Jin-Hai L., Anderson A.R., Harrison R.T., The evolution of agile manufacturing, "Business Process Management Journal" 2003, 9, s. 179-189.
 7. Maskell B., The age of agile manufacturing, "Supply Chain Management. An International Journal" 2001, vol. 6, no 1.
 8. McCullen P., Towill D., Achieving lean supply through agile manufacturing, "Integrated Manufacturing Systems" 2001, vol. 12, no 7.
 9. Mintzberg H., Brian Quinn J., Ghoshal S., The Strategy Process, Prentice Hall, London 1998.
 10. Motała D., Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., Designing an effective management system for enterprises: concepts and verification, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing" 2008, vol. 18/5, s. 525-547.
 11. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 12. Porter M.E., Competetive Strategy, Free Press, New York 1980.
 13. Toussaint J., Cheng K., Designing agility and manufacturing responsiveness on the Web, "Integrated Manufacturing Systems" 2002, vol. 13, no 5.
 14. Trzcieliński S., Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, IEA Press, Madison 2007.
 15. Trzcieliński S., Bases of Theory of Opportunities, [w:] W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Proceedings of AHFE International Conference, CD, Las Vegas 2008.
 16. Trzcieliński S., Rogacki P., The model of virtual workshop of manufacturing company, [w:] E.F. Fallon, W. Karwowski (red.), Proceedings of the Ninth International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, Galway, The Department of Industrial Engineering, National University of Ireland, 2004, s. 470-478.
 17. Trzcielinski S., Wojtkowski W., Toward the measure of organizational virtuality, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing" 2007, vol. 17, no 5.
 18. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu