BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Safin Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Strategies and Succession Practices of Polish Family Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 449-459, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Strategia przedsiębiorstwa
Family-owned business, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy sukcesyjne w polskiej praktyce gospodarczej są zjawiskiem nowym. Ich pierwsza faza dopiero się rozpoczęła. Poziom eksploracji tego zjawiska przez naukę jest więc na stosunkowo wczesnym etapie, a jego rozpoznanie stosunkowo słabe. Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu, miały na celu nie tylko przyczynić się do zwiększenia tego poziomu i dostarczenia wiedzy o modelach sukcesyjnych i uwarunkowaniach ich wyborów, lecz również dostarczenia narzędzia badawczego pozwalającego na kontynuowanie tego typu badań dających możliwość porównywania wyników. Uznano, że teoretyczną bazą dającą możliwość prowadzenia tak zdefiniowanych poszukiwań jest teoria wymiany społecznej. Potraktowanie procesu sukcesji jako procesu wymiany między zainteresowanymi stronami daje nowe możliwości wyjaśniania zarówno tego procesu, jak i fenomenu przedsiębiorstw rodzinnych w ogóle.(abstrakt oryginalny)

Succession processes in the economic practice of Poland are a new phenomenon. The first phase of the processes has only just begun. The scientific research on this phenomenon is therefore at a relatively early stage with the identification of the phenomenon not being fully clear yet. The aim of the study, whose results are presented here, was not only to contribute to expanding the research and provide knowledge about succession models and the conditions for their selection, but also to provide a research tool that would allow for the continuation of this kind of studies where it would be possible to compare results. It was recognized that the theoretical basis that would enable us to conduct the research with thus defined objectives was social exchange theory. Treating the succession process as an exchange process between interested parties provides us with new opportunities for explicating both the very process and the phenomenon of family enterprises in general.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 2. Kotler Ph., Casilione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 4. ObłójK., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 5. Obłój K., Zhang Sh., Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców, "Master of Business Administration" 2/2011 (112).
 6. Popczyk W., Zarządzanie strategiczne w firmach rodzinnych, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 1, Łódź 2003.
 7. Romanowska M. (red.), Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2004.
 8. Safin K., Pluta J., Pabjan B., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa 2014.
 9. Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, [w:] Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7. 2014.
 10. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzyko,[w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK, Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu