BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeszowski Wojciech Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych a obciążenia publicznoprawne z tego tytułu
Form of Employment of Management Board Members of Capital Companies and Consequent Fiscal Obligations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 70-78, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Składki ubezpieczeniowe, Spółki kapitałowe, Podatek dochodowy, Obciążenia podatkowe
Insurance premium, Capital company, Income tax, Tax burdens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osoba w zarządzie spółki kapitałowej może wykonywać swoje obowiązki na podstawie różnych form zatrudnienia. W zależności od formy będzie się to wiązać z odmiennymi obciążeniami publicznoprawnymi. Podobnie składniki wynagrodzenia przyznane menedżerowi implikują różne daniny na rzecz budżetu państwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia związane z omawianym tematem, które pozwolą ocenić opłacalność poszczególnych form zatrudnienia oraz sposobu wynagradzania kadry zarządzającej. (abstrakt oryginalny)

A management board member of an capital company can perform his/her duties on the basis of different types of employment. Dependent on the type employment different fiscal obligations will come into play. Similarly the components of the manager's remuneration result in different taxes levied by the state budget. The paper presents key issues related to the subject matter. They will help evaluate the profitability of particular forms of employment and method of remunerating the company's management board. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gadomska M. [2010a], Fiskus opodatkuje prywatne przejazdy służbowym autem, "Rzeczpospolita", 1.09.
 2. Gadomska M. [2010b], Prezesowi płać dużo, ale nie na etacie, "Rzeczpospolita", 12.05.
 3. Jakubowski M. [2009], Będąc członkiem zarządu, nie zawsze płacisz składki, "Rzeczpospolita", 29.04.
 4. Pustuł J., Przywara M. [2010], Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne, "Rzeczpospolita", 18.11.
 5. Sawicki J. [2010], Jak obliczyć wartość prywatnych przejazdów, "Rzeczpospolita", 27.10.
 6. Sawicki P., Rydzewski P. [2010], Wykupując OC dla członka zarządu, nie zawsze trzeba potrącić zaliczkę na PIT, "Rzeczpospolita", 25.11.
 7. Wojtasik P. [2009], Wynagrodzenie za doradztwo rozliczysz inaczej niż za zarządzanie, "Rzeczpospolita", 9.03
 8. Poradnik ZUS - Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, strona internetowa: zus.pl.
 9. Poradnik ZUS - Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, strona internetowa: zus.pl.
 10. Poradnik ZUS - Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, strona internetowa: zus.pl.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego.
 12. Ustawa - Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 13. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r., nr 51, poz. 307).
 14. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 15. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r., nr 205, poz. 1585, nr 218, poz. 1690, z 2010 r., nr 105, poz. 668, nr 182, poz.1228).
 16. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł publicznych (DzU z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu