BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw
Strategic Leadership as a Challenge for Modern Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 460-469, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przywództwo, Przedsiębiorstwo
Leadership, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje funkcjonują w szybko zmieniającym się świecie, co pogłębia złożoność i niepewność funkcjonowania na wszystkich szczeblach organizacji. Tempo zmian zachodzących jednocześnie w wielu obszarach i konieczność dostosowywania się do nich jest dużym wyzwaniem dla ludzi w przedsiębiorstwie. Zanim zdążą się oni w pełni dostosować do jednej zmiany, stają przed kolejną, która niesie za sobą nową niepewność i zwiększa złożoność otoczenia. Zatem wyzwaniem dla przywódców jest działanie w gwałtownie zmieniających się warunkach, co wymaga oceny dotychczasowych paradygmatów przywództwa, zarówno w teorii, jak i praktyce. Celem artykułu jest charakterystyka przywództwa strategicznego w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw. Podjęto próbę identyfikacji cech lidera strategicznego jako kompilacji dwóch perspektyw: przywództwa wizjonerskiego oraz przywództwa menedżerskiego (operacyjnego).(abstrakt oryginalny)

Modern organizations function in a fast changing world which deepens the complexity and uncertainty of their functioning on every organizational level. The pace of changes ongoing simultaneously in numerous areas and the necessity of adjusting to them are both a significant challenge for the people in the company. As soon as they manage to adjust to one change, another one appears with its uncertainty, which enlarges the complexity of the environment. Therefore, it is a challenge for the leaders to act in dramatically changing conditions; it also requires critical assessment of the existing paradigms of leadership both in theory and practice. The aim of the article is a characteristics of strategic leadership in the context of the challenges encountered by modern companies. An attempt of an identification of the strategic leader was made as a compilation of two perspectives - visionary leadership and managerial (operational) leadership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriopoulos C., Dawson P., Managing Change, Creativity and Innovation, Los Angeles, Sage, California 2009.
 2. Avery G., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 3. Banaszyk P., Zmiana kluczowych problemów strategicznych, [w:] S. Trzcieliński (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 4. Grzesik K., Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red. nauk.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Highsmith J., Agile Project Management, Addison - Wesley, New York 2004.
 6. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Marcella R., Lily N., Isaac O., The Role of Strategic Leadership during Change, KJBM, vol. 4, issue, no. 1, 2012.
 8. Polowczyk J., Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, Przegląd Organizacji 2011, nr 1.
 9. Radomska J., Przywództwo strategiczne w organizacji, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 2010.
 10. Rowe G., Nejad H., Strategic leadership: short term stability and long-term viability, "Ivey Business Journal" 2009, vol73, issue 5.
 11. Sajdak M., Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, "Organizacja Zarządzanie", nr 49, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 12. Sajdak M., Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 13. Ussahawanitchakit P., Effects of organizational learning and strategic leadership on competitive advantage of electronics businesses in Thailand via competitive environment as a moderator, "Journal of International Business and Economics", vol. 12, no. 1, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu