BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w projektach
Knowledge Management in Projects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 306-312, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem, Technologie teleinformatyczne, Biuro zarządzania projektami
Knowledge management, Project management, Information and communication technologies, Project management office
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w projektach. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć. Proponuje też stworzenie w przedsiębiorstwie bazy dobrych praktyk jako punktu odniesienia. Omówiona jest także rola biura zarządzania projektami jako jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management offices as the entity responsible for managing knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kerzner H., Advanced Project Management, One Press, Warszawa 2005.
  2. Rad P.F., Levin G., Project Management Office - podejście kompleksowe, PROED, Warszawa 2006.
  3. Ruta K., Biuro projektów, czyli silne wsparcie, "CEO" 2003, nr 6.
  4. Santosus M., Why you need a project management office (PMO), "CIO", 2003, July.
  5. Skuteczne narzędzia ułatwiające współpracę, "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 2.
  6. Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Draczkowska, Bizarre, Warszawa 2009.
  7. Wąsowicz M., Systemy informacyjne zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1184, AE, Wrocław 2007.
  8. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, One Press, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu