BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Uczenie się z kryzysu jako podstawa doskonalenia umiejętności organizacji
Learning from Crisis as a Basis of Improving Organizational Abilities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 313-322, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie w kryzysie, Uczenie się, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa
Knowledge acquisition, Crisis management, Studying, Enterprises organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł odnosi się do aspektów uczenia się z kryzysu doświadczanego przez organizację niezależnie od warunków koniunktury gospodarczej. Przedstawiono w nim głównie poziomy uczenia się z kryzysu i podkreślono znaczenie aktywności organizacji i jej członków w procesie zdobywania i aplikacji wiedzy. Wysunięto tezę, że internalizacja wiedzy zdobytej w czasie kryzysu daje szansę na zmianę tych aspektów działalności organizacji, które doprowadziły do kryzysu, co może skutkować nie tylko doskonaleniem umiejętności zarządzania kryzysowego, ale także doskonaleniem organizacji samej w sobie. Przedstawiono korzyści płynące z uczenia się z kryzysu, a także kompetencje organizacji, które są rozwijane w wyniku tego procesu. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the aspects of learning from the crisis of an organization, regardless of the economic situation. In particular the levels of learning from the crisis are presented and the significance of organization's and its individuals' activity in the process of knowledge acquisition and application is stressed. The thesis is put forward that the internalization of knowledge possessed in time of the crisis gives an opportunity to change these aspects of organizational activity that leads to the crisis what can result not only in improving the ability of crisis management, but also the improving of the organization itself. The paper presents the advantages of learning from the crisis as well as the organization competency that is developed as a result of that process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodzicz E., Haperen K., Individual and group learning in crisis simulations, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 2002, vol. 10, no 3.
 2. Cloudman R., Hallahan K., Crisis communications preparedness among U.S. organizations: Activities and assessments by public relations practitioners, "Public Relations Review" 2006, no 32, s. 367-376.
 3. Elliott D., Swartz E., Herbane B., Business Continuity Management. A Crisis Management Approach, Routledge, London 2002.
 4. Gigliotti R., Ronald J., Emergency Planning for Maximum Protection, Butterworth-Heinemann, New York 1991.
 5. Heath R., Dealing with the complete crisis - the crisis management shell structure, "Safety Science" 1998, no 30, s. 139-150.
 6. James E.H., Wooten L.P., Leadership as (un)usual: how to display competence in times of crisis, "Organizational Dynamics" 2005, vol. 34, no 2, s. 141-152.
 7. Jaques T., Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct, "Public Relations Review" 2007, no 33, s. 147-157.
 8. Kim L., Crisis construction and organizational learning: capability building in catching-up at Hyundai Motor, "Organization Science" 1998, vol. 9, no 4, s. 506-521.
 9. Kovoor-Misra S., A Mulitidimensional approach to crisis management preparation for technical organization: some critical factors, "Technological Forecasting and Social Change" 1995, vol. 48, s. 143-160.
 10. Kovoor-Misra S., Nathan M., Timing is everything: the optimal time to learn from crisis, "Review of Busienss", Fall 2000, s. 31-36.
 11. Krystek U., Unternehmungskrisen. Beschriebung, Vermeidung und Bewältigung Überlebenskririscher Prozesse in Unternehmungen, Gabler GmbH, Wiesbaden 1987.
 12. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE, Poznań 2008.
 13. Lagadec P., Learning processes for crisis management in complex organizations, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 1997, vol. 5, no 1, s. 24-31.
 14. Nilsson J., Eriksson K., The role of individual - a key to learning in preparedness organization, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 2008, vol. 16, no 3, s. 135-142.
 15. Pheng L.S., Ho D.K., Ann Y.S., Crisis management: a survey of property development firms, "Property Management" 1999, vol. 17, no 3, s. 231-251.
 16. Roux-Dufort Ch., Metais E., Building Core Competencies in Crisis Management Trough Organizational Learning. The Case of the French Nuclear Power Producer, Technological Forecasting and Social Change, 1999, s. 113-127.
 17. Senge P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Random House Business, London 1990.
 18. Simon L., Pauchant T.C., Developing the three levels of learning in crisis management: a case study of the hagersville tire Fire, "Review of Business", Fall 2000, s. 6-11.
 19. Smith D., Business (not) as usual: crisis management, service recovery and the vulnerability of organizations, "Journal of Services Marketing" 2005, vol. 19, no 5, s. 309-320.
 20. Stern E., Crisis and learning: a conceptual balance sheet, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 1997, vol. 5, no 2.
 21. Wang W.-T., Knowledge management adoption in times of crisis, "Industrial management and Data Systems" 2009, vol. 109, no 4, s. 445-462.
 22. Zabłocka-Kluczka A., Kryzys organizacji a uczenie się - o możliwościach uczenia się z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009, s. 916-927.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu