BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania zarządzania wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie
Socials Factors of Knowledge Management In Contemporary Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 323-330, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie kulturą organizacyjną
Knowledge management, Knowledge management system, Human Capital Management, Management of organizational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę najważniejszych zewnętrznych oraz wewnętrznych kadrowych i kulturowych uwarunkowań zarządzania wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Dokonano oceny wpływu tych uwarunkowań na systemy zarządzania wiedzą. Przedstawiono istotę i różne ujęcia definicyjne kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano powiązania pomiędzy zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wskazano także przejawy oddziaływania kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the most important external and internal personal and cultural factors influencing knowledge management in a contemporary company. The author evaluates the impact of these factors on knowledge management systems and also describes the essence and different definitions of human capital in an organization. Relations between human capital management and human resource management in the company are shown and the influence of organizational culture on knowledge management is described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Bassi L., McMurrer D., Maximizing your return on people, "Harvard Business Review" 2007, no 85.
 3. Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 4. Carmeli A., Schaubroeck J., How leveraging Human Resource Capital with its competitive distinctiveness enhances the performance of commercial and public organizations, "Human Resource Management" 2005, no. 44.
 5. Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Oxford 2005.
 6. Jabłoński M., Postawić na intelekt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel" 2002, sierpień.
 7. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 9. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, AE, Wrocław 2006.
 10. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Rutka R., Czerska M., Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław 2002.
 12. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 13. Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, EJB, Kraków 2002.
 14. Steward T.A., Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, London 1997.
 15. Strużyna J., Malik-Kozłowska B., Zarządzanie przedsiębiorczym pracownikiem, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, WWSZiP, Wałbrzych 2001.
 16. Whitaker D., Human Capital. Management or Measurement? "Personnel Today" 2007, no 2.
 17. Wright P.M., McMahan G.C., Theoretical perspectives for strategic Human Resource Management, "Journal of Management" 1992, no 18.
 18. Zając Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, wyd. 2 uzupełnione, AE, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu