BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Lean Management i jego instrumentarium jako panaceum na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie
Lean Management and Its Tools as A Panacea to the Crisis in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 93-102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Enterprises, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys w przedsiębiorstwie, którego jednym z symptomów może być drastyczne pogorszenie kondycji ekonomiczno-finansowej, utrata płynności finansowej czy zdolności kredytowej wymusza na menedżerach konieczność podjęcia wysiłku na rzecz poprawy aktualnej sytuacji. Odpowiedzią na finansowe problemy podmiotu gospodarczego może być wdrożenie koncepcji Lean Management. W świetle powyższych uwag za uzasadnione uznano przybliżenie specyfiki, zasad, narzędzi i efektów wynikających z zastosowania tego podejścia, którym podporządkowano układ pracy. (fragment tekstu)

This paper presents selected aspects of one of the modern concept of corporate management - Lean Management. The main research interest was adopted: to bring the essence, principles, benefits and risks for the implementation of this approach and its tools and the ability to apply in situations of crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
  2. Krupczyk A., Radykalne zmiany w firmie, lnfor, Warszawa 1999.
  3. Lisiecki M., Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001.
  4. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  5. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa Kraków 1999.
  6. Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. o. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Staniszkis J., Kryzys jako katalizator porządku, "Rzeczpospolita", z dnia 2 grudnia 2008 r.
  8. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
  9. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu