BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgrzywa-Ziemak Anna (Politechnika Wrocławska), Hopej Marian (Politechnika Wrocławska; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Kamiński Robert (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej - istotnego uwarunkowania zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
Formation of Open Organizational Culture - Significant Conditioning of Enterprise's Learning Capability
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 331-340, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Uczenie się, Rekrutacja pracowników
Organisational culture, Studying, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wykazano, że kluczowym czynnikiem wpływającym na zdolność uczenia się przedsiębiorstwa jest otwarta kultura organizacyjna. Na podstawie badań empirycznych autorzy niniejszego opracowania uznali, że otwieranie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie jest możliwe dzięki nasycaniu innowacyjnymi, kluczowymi wartościami działań przedsiębiorstwa, selekcji pracowników na podstawie ich kwalifikacji podstawowych oraz wdrażaniu praktyk sprzyjających zaistnieniu przywództwa rozproszonego. (abstrakt oryginalny)

The authors of this paper are interested in the concept of developing enterprise's learning capability. It is shown that the organizational culture is a key factor influencing the development of enterprise's learning capability. The empirical research conducted in the enterprises that operate in Poland showed that the more organizational culture had been changing into the open one, the higher was enterprise's learning capability. Therefore the authors focus in this article on the issue of the change of organizational culture towards a more open one. On the basis of the results achieved from the empirical research in Poland, the authors have acknowledged that the opening of organizational culture in an enterprise requires a continuous process oriented towards: (1) filling the enterprise's activities with innovative core values, (2) the selection of employees on the basis of their basic qualification and (3) implementing the practices leading up to distributed leadership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berthoin Antal A., Lenhardt U., Rosenbrock R., Barriers to organizational learning, [w:] M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Oxford University Press, New York 2001, p. 865-885.
 2. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.
 3. Collins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, SPM Project, Wrocław 2003.
 4. Cutcher-Gershenfeld J., Ford J.K., Valuable Disconnect in Organizational Learning Systems. Integrating Bold Visins and Harsh Realities, Oxford University Press, New York 2005.
 5. Devero A., Corporate values: Stimulus for bottom line, "Financial Executive" 2003,19, 3, s. 21-23.
 6. Gielnicka I., Aniszewska G., Polityka personalna w systemie organizacji, [w:] G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007, s. 64-85.
 7. Hopej M., Megawartości przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, 57, nr 3, s. 61-66.
 8. Hopej M., Nadrzędne wartości przedsiębiorstwa, EiOP 2005, 5, s. 12-17.
 9. Kamiński R., Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Wrocław 2002.
 10. Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] A.K. Koźmiński , W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998, s. 483-536.
 11. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa 1999.
 12. Lencioni P.M., Niech wartości naprawdę coś znaczą, HBR Polska, maj, 2004, s. 120-125.
 13. Majaro S., Managing Ideas for Profit. The Creative Gap, McGraw-Hill, London 1992.
 14. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 15. Peters T., Waterman R., In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1984.
 16. Sadler Ph., Leadership and organizational learning, [w:] M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Oxford University Press, New York 2001, p. 415-427.
 17. Schreyögg G., Kann und darf man Unternehmenskulturen ändern?, [w:] E. Dülfer (red.), Organisationskultur: Phänomen - Philosophie - Technologie, Poeschel, Stuttgart 1988, s. 155-168.
 18. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 19. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 20. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001.
 21. Zgrzywa-Ziemak A., Otwarta kultura organizacyjna warunkiem rozwoju zdolności uczenia się współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, AE, Wrocław 2005, s. 692-699.
 22. Zgrzywa-Ziemak A., Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu