BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Hybrydowy model zaufania w internecie
Hybrid Model of On-Line Trust
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 23, s. 43-55, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego
Słowa kluczowe
Internet, Wiarygodność informacji, Informatyka
Internet, Reliability of information, Information science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Człowiek stale pozostaje we współzależności z innymi członkami społeczności, które tworzy, poszukując możliwości zaspokojenia osobistych potrzeb. Stale też podejmuje mniej lub bardziej racjonalne decyzje dotyczące sposobów ich zaspokajania. Zarówno budowanie relacji interpersonalnych, jak i wybór strategii działania są obarczone pewnym ryzykiem.(skrócony abstrakt oryginalny)

This paper examines the impact of computer mediated communication on interpersonal trust in three kinds of situations: interpersonal communication, on-line negotiations and on-line counseling and therapy. Presented results suggest there are two most important Internet features that infl uence evaluation of information or interlocutor's credibility: lack of nonverbal signs and access to actual information. Their consequences: anonymity, short-time and attractiveness can decrease or increase the perception of risk and the level of interpersonal trust. The hybrid model of on-line trust shows possible correlations between these factors and helps to understand the active nature of trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulla R.A., Garrison B., Salwen M.B., Discoll P.D., Casey D., Online News Credibility, w: Online News and the Public, red. M.B. Salwen, B. Garison, P.D. Discoll, Lawrence Erlbaum 2004.
 2. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków 2003.
 3. Bazerman M.H., Curhan J.R., Moore D.A., Valley K., Negotiations, "Annual Reviews Psychology" 2000, vol. 51.
 4. Citera M., Beauregard R., Mitsuya T., An Experimental Study of Credibility in E-negotiations, "Psychology & Marketing" 2005, vol. 22(2).
 5. Hatta T., Ken-ichi O., Effect of visual cue and spatial distance on exitability in electronic negotiation, "Computers in Human Behaviour" 2008, vol. 24.
 6. Johnson T.J., Kaye B.K., Wag the Blog: How Reliance on Traditional Media and the Internet Infl uence Credibility Perceptions of Weblogs among Blog Users. "Journalism and Mass Communication Quarterly" 2004, vol. 81(3).
 7. Kiousis S., Public Trust or Mistrust? Perception of Media Credibility in the Information Age, "Mass Communication & Society" 2001, vol. 4(4).
 8. Krawczyk-Bryłka B., Relacje międzyludzkie w dobie rozwoju biznesu elektronicznego, w: Electronic commerce - gospodarka XXI wieku, red. D. Waldziński, Gdańsk 2001.
 9. Krawczyk-Bryłka B., Styl negocjacji internetowych, w: Fenomen Internetu, red. A. Szewczyk, Szczecin 2008.
 10. Latt P.B., Trusting virtual trust, "Ethics and Information Technology" 2005, vol. 7.
 11. Leibert T., Archer J., Munson J., York G., An Exploratory Study of Client Percepcions of Internet Counseling and the Therapeutic Alliance, "Journal of Mental Helth Counseling" ze stycznia 2006.
 12. Moore D.A., Kurtzberg T.R., Thompson L.L., Long and Short Routes to Success in Electronically Mediated Negotiations: Group Affi liations and Good Vibrations, "Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 1999, vol. 77, no. 1.
 13. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.
 14. Nadler J., Electronically -Mediated Dispute Resolution and E-Commerce, "Negotiation Journal" z października 2001.
 15. Naquin Ch.E., Paulson G.D., Online Bargaining and Interpersonal Trust, "Journal of Applied Psychology" 2003, vol. 88, no. 1.
 16. Rule C., Friedberg L., The appriopriate role of dispute resolution in building trust online, "Artifi cial Intelligence and Low" 2005.
 17. Schweiger W., Media credibility - Experience or Image? A Survey on the Credibility of the World Wide Web in Germany in Comparison to Other Media, "European Journal of Communication" 2000, vol. 15(1).
 18. Skinner A., Zack S.J., Counselling and the Internet, "The American Behavioral Scientist" z grudnia 2004.
 19. Stankiewicz K., Osobowościowe uwarunkowania oceny wiarygodności informacji internetowej, Gdańsk 2008.
 20. Suler J., The Final Showdown Between In-Person and Cyberspace Relationships, http:// www.p24601.rider.edu/sites/suler/psycyber/showdown.html (1999).
 21. Sztompka P., Zaufanie fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 22. Thompson L., Nadler J., Negotiating via Information Technology: Theory and Application, "Journal of Social Issues" 2002, vol. 58, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu