BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Doskonalenie organizacji w ramach zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży IT
Continuous Improvement of Organization in Integrated Management System Framework
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 103-108, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK), Przedsiębiorstwo informatyczne
Organisation improving, Integrated Administration and Control System (IACS), IT enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasada ciągłego doskonalenia jest jedną z podstawowych zasad, stojących u podstaw koncepcji zarządzania jakością. Ma to swoje odzwierciedlenie w znormalizowanych systemach zarządzania, zgodnych z normami ISO, w których wbudowane zostały określone mechanizmy doskonalące. Przejawiają się one w takich wymaganiach norm ISO jak: dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych czy przeprowadzanie okresowych przeglądów. Jednak wśród pozostałych wymagań norm ISO dotyczących różnych systemów zarządzania odnaleźć można takie elementy, które mogą stanowić przyczynek do doskonalenia przedsiębiorstwa w określonych obszarach działalności, a nawet wpłynąć na zwiększenie aktywności biznesowej przedsiębiorstwa. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie ciągłości działania, czyli element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. (fragment tekstu)

In the article author presented experiences of IT company in improvement of integrated quality and information security management system. Author pointed some problems connected with the business continuity management is a key element of information security management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-1SO/1EC 27001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007.
  2. Księga Zarządzania Procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki.
  3. B. Szomański, Zapewnienie ciągłości działania procesów i biznesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu