BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Koszty pozyskania klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta
Costs of Winning Client in Cost Account of Client Lifecycle
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 79-86, rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Cykl życia, Klient
Cost accounting, Life cycles, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wielu dojrzałych organizacjach gospodarczych za jeden z kluczowych elementów decydujących o sukcesie na rynku uważa się tworzenie długoterminowych poprawnych relacji z klientami. Działania te pociągają za sobą koszty, które mają różny charakter i wartość uzależnioną od etapu tych relacji. Artykuł ma na celu przedstawienie problemów związanych z oszacowaniem kosztów pozyskania klientów. Pozyskanie klienta jest pierwszym etapem w cyklu życia klienta, często tym najważniejszym, determinującym dalsze relacje z nim. (abstrakt oryginalny)

In many developed corporate companies one of the key element s which decides about the success on the market is creating long-term correct relations with clients. Such activities result in costs which have different character and value depending on the stage of these relations. The article aims at presenting the problems connected with costs estimation of winning clients. Client winning is the first stage in the client lifecycle, frequently the most significant stage which determines further relations with him.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gupta S., Lehmann D. [2005], Managing Customers as Investments: The Strategic Value of Customers in the Long Run, Wharton School Publishing.
  2. Lew G. [2009], Optymalizacja kosztów obsługi klienta z wykorzystaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Lew G. [2010], Rachunek kosztów cyklu życia klienta, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Nowak E. [2009], Zarządzanie rentownością klientów, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu