BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batko Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Organizacja promocji w turystyce miasta
Organization of Promotion in Town Tourism
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 11-26, tab., bibliogr. 35 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Turystyka, Miasto, Promocja, Promocja turystyki, Promocja miasta, Postępowanie dowodowe
Tourism, City, Promotion, Promotion of tourism, City promotion, Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Analiza materiału dowodowego wskazuje, że głównym organizatorem promocji turystyki w Krakowie był urząd miasta oraz odpowiednie komisje samorządowe. Prowadziły one w latach 1989-2006 działalność promocyjną opartą głównie na funkcjach zabawy, także edukacji. Funkcje te zwiększały wrażenia gości oraz przekształcały miasto w przestrzeń konsumpcji kultury. Równolegle miasto poprawiało jakość obsługi turystycznej przez modernizowanie zasobów, takich jak gastronomia, hotelarstwo, komunikacja oraz bezpieczeństwo. Zespolenie wysiłków na rzecz rozwoju tych dwóch strumieni przyniosło pożądane efekty już w latach 1992-1994, kiedy to Kraków przełamał tendencje spadkowe w turystyce przyjazdowej. (abstrakt oryginalny)

The analysis of evidence shows that Krakow Municipal Office and particular local government boards were the main organisers of tourism promotion in Krakow. Between 1989 and 2006 they had a promotion department whose function was mainly entertainment and education. Those functions enhanced the guests' impressions and transformed the city into a zone of culture consumption. At the same time the quality of tourist-related services was improved through modernizing such sectors as catering, hotel services, transport and safety. The combined efforts to develop the two measures brought the desired results already in 1992-1994 when Krakow reversed the tendency of dropping the number of incoming tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czornik M., Promocja miasta, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2005, s. 8.
 2. Deluga W., Rola administracji państwowej i samorządów w kreowaniu wizerunku miast, [w:] M. Adamowicz, Strategie rozwoju lokalnego, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 259.
 3. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, AE, Poznań 2007 s. 150.
 4. Glińska E., Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 283.
 5. Langer W., Strategiczny marketing w rozwoju terytorialnym, Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006, s. 83.
 6. Czuma M., Mazan L., Wianki 2001, ADWERTA sp. z o.o. 1-1/2001, [w:] Wydział Organizacyjny nr sprawy 3410-35/11. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 7. Dni Krakowa 92, [w:] Korespondencja zagraniczna 1992, Współpraca z miastami partnerskimi Norymberga 92-95, teczka 1549/1. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 8. Dom Krakowski w Norymberdze, Dom Norymberski w Krakowie, teczka 97/8. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 9. From restauracja u Romana, przetłumaczone z niemieckiej gazety, artykuł w: O7020 A Współpraca z miastami partnerskimi, 1720 A,1549/1. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 10. Informacja dla Rady Miasta Krakowa, kierunki zmian systemowych Gospodarki Komunalnej, Uchwała nr V/37/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990, V Sesja Rady Miasta Krakowa (nadzw. w dniu 24 sierpnia 1990 0043 1-5). Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 11. List Prezydenta Miasta Krakowa do Nadburmistrza Miasta Norymbergi, Kraków, 6 lutego 1996, [w:] AUMK Teczka Norymberga 1995, Współpraca z miastami partnerskimi, 1549/1,0720 A. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Menu Krakaurer Turm Restaurant, [w:] Współpraca z miastami partnerskimi, 0720 A,1549-1. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 13. Plan pracy Komisji Promocji Informacji i współpracy Rady Miasta Krakowa na okres IX-XII 1997, Protokół 20/97, Posiedzenia Kolegiów, Komisji Zespołów, Komisja Współpracy i Informacji, Tom 1, 1997, w: BR-03.0053A 3/97. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 14. Plan Pracy Komisji Informacji Współpracy i Promocji Rady Miasta Krakowa, Protokół Posiedzenie Kolegiów, Komisji Zespołów, Komisja Współpracy i Informacji, Tom 1, 1996 w: BR-03.0053A 3/96. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 15. Propozycje programowe, Stowarzyszenie Wieża Krakowska, Norymberga 9.10.1997, druk ulotny w: AUMK "Wieża" Dom Krakowski. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 16. Protokół nr 6/96 z posiedzenia Komisji, Promocji, Współpracy i Informacji z dnia 14 listopada 1996, Posiedzenie Kolegiów, Komisji Zespołów, Komisja Współpracy i Informacji, Tom 1, 1996, w: BR-03.0053A. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 17. Protokół nr 60/96 z posiedzenia Komisji Kultury, Ochrony Zabytków, Promocji i Współpracy Rady Krakowa odbytego 11 kwietnia 1996, w: BR -03.0053 A. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 18. Protokół nr 16/96 z posiedzenia Komisji Promocji, Współpracy i Informacji odbytego w dniu 24.04.1996, Posiedzenie Kolegiów, Komisji i Ekspertów, Komisja Promocji, Współpracy i Informacji, Tom 1, 1996, w: BR-03.0053. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 19. Raport o stanie miasta 1992,Wydział Strategii i Rozwoju UM. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 20. Raport o stanie miasta 1994, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, kwiecień 1995. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 21. Raport o stanie miasta 1995, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, czerwiec 1997. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 22. Raport o stanie miasta 1996, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, czerwiec 1997. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 23. Raport o stanie miasta 1997, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju UMK, lipiec 1998. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 24. Raport o stanie miasta, opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta UMK, lipiec 1999. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 25. Raport o stanie miasta 2000, opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta UMK, Kraków 2001. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 26. Raport o stanie miasta 2003, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta UMK, Kraków 2004. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 27. Raport o stanie miasta 2005, opracowano w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2006. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 28. Sekuła A., Marketing terytorialny, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Z. Strzelecki (red.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 288.
 29. Sprawozdanie z wizyty w Norymberdze (RFN) w okresie od 21 listopada 1983 do 25 listopada 1985, teczka Norymberga 1993-1988, Archiwum m. Krakowa. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 30. Statut Biura Festiwalowego - Kraków 2000 Protokół nr 9/97, Posiedzenia Kolegiów, Komisji Zespołów, Komisja Współpracy i Informacji Tom 1, 1996, w: BR-03.0053A. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 31. Statut Krakauer Haus, Spółka Użyteczności Publicznej z Ograniczoną Odpowiedzialnością, teczka Norymb.B2. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 32. Turystyka, [w:] Raport o stanie miasta 1991, Wydział Strategii i Rozwoju UMK, marzec 1992. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 33. Uchwała nr V/39/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 1990, V Sesja Rady Miasta Krakowa (nadzw. w dniu 24 sierpnia 1990 0043 1-5). Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 34. Wyniki współpracy polonijnej Prez. III-0723/MA/10/83, Archiwum Urzędu m. Krakowa, teczka 1389/8-13. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.
 35. http://www.krakow.pl/turystyka/restauracje/ z dnia 31.03.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu