BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola trójsektorowego podejścia w stymulowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie produktów tradycyjnych
The Role of Triple Partnership in the Stimulation of Local Developing on the Example of Traditional Products
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 27-37, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Sektor publiczny, Program LEADER, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local development, Public sector, LEADER Programme, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę omówienia roli sektora publicznego, szczególnie władz lokalnych, instytucji i lokalnych organizacji, w kreowaniu i rozwijaniu polskich produktów tradycyjnych. Autorka przeanalizowała znaczenie programu Leader (PPL+) w Polsce i wskazała, że ta inicjatywa jest skuteczną metodą zaangażowania lokalnych społeczności w proces współdecydowania w zakresie kierunków wdrażania koncepcji rozwoju w gminach wiejskich. Być może ta inicjatywa jest ważną drogą w kierunku rewitalizacji i transformacji polskiej wsi. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an attempt to describe the role of public sector especially the local government and institution and local organization - LAG's to create and develop Polish traditional products. The author analyzes the significance of Leader Programme (PPL+) in Poland and shows that the initiative is an efficient method of involving local communities in the process of co-deciding of the direction implementation of a conception of development in rural areas. Perhaps this initiative is an important way to the revitalization and transformation of Polish village. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K., Zmiany są nieuchronne. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, "Nowe Życie Gospodarcze", dodatek specjalny, listopad 2007, s. 6-8.
  2. Głuszyński J., Inicjatywa Leader w Polsce, http://www.ukie.gov.pl/, 10.03.2009.
  3. Inicjatywa Leader - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju, FAPA, Warszawa 2006.
  4. Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym - problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  5. Kozina A., Mikuła B., Nalepka A., Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
  6. Leader + Nr 1/2007, FAPA, FAO, CDR, KRiR.
  7. Leader szansą dla polskiej wsi, FAPA, Warszawa 2008.
  8. Leader. Budowanie potencjału społecznego, FAPA, Warszawa 2008.
  9. Purgat A., Reszel R., Zarządzanie gminą w teorii i praktyce, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1997.
  10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1996 nr 13, poz. 74 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu