BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
O potrzebie pomiaru dokonań w miastach polskich. Zarys problematyki
The Need of Performance Measurement in Polish City. Chosen Issue
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 87-96, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Pomiary, Miasto
Measurement, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie przesłanek do stosowania pomiaru dokonań w mieście. Zgodnie z koncepcją Reinventing Government (Rządzić inaczej) władze miasta powinny być m.in. zorientowane na wyniki, na finansowanie rezultatów zamiast starań. Potrzeba pomiaru dokonań wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości działań podejmowanych przez miasta (czy szerzej - przez administrację publiczną). W dalszej części artykułu zostały wskazane wybrane koncepcje pomiaru dokonań oraz przykłady miast na świecie, które z powodzeniem je wdrożyły. W podsumowaniu opisano zalety stosowania pomiaru dokonań w miastach. (abstrakt oryginalny)

The target of the paper is to show the reason for using the performance measurement in a city. The paper shows some of performance measurement models. The examples of city which use performance measurement are also discussed. The summary indicates the rules of private enterprise that can be used in the city and shows advantages of using the performance measurement in a city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M. [2009], Pomiar efektywności organizacji świadczącej usługi publiczne, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 2. FY2011 Adopted Strategic Operating Plan, http://charmeck.org/city/charlotte/Budget/Documents/FY2011%20Adopted%20Strategic%20Operating%20Plan.pdf (printed 15.01.2011).
 3. Michalak J. [2006], Metody i uwarunkowania pomiaru dokonań rachunkowości zarządczej jednostek sektora publicznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 34 (90).
 4. Michalak J. [2008], Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 5. Nieplowicz M. [2006], Strategiczna karta wyników w zarządzaniu miastem, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, red. K. Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 6. Nita B. [2009], Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przed-siębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Osborne D., Gaebler T. [2005], Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań Inc, Poznań.
 8. Plant T., Douglas J. [2006], The Performance Management Continuum in Municipal Government Organizations, "Performance Improvement", vol. 45, no. 1.
 9. Pollanen R.M. [2005], Performance measurement in municipalities: Empirical evidence in Canadian contex, "The International Journal of Public Sector Management", vol. 18, no. 1.
 10. Rautiainen A. [2005], The Municipal Scorecard: analysis and development of performance measurement and the Balanced Scorecard in municipalities, referat na konferencję EAA 2005, tekst uzyskany od autora: antrauti@econ.jyu.fi.
 11. Strąk T. [2009], Zarządzanie wartością w sektorze publicznym, [w:] Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu