BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądzyński Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów polityki rozwoju lokalnego i ocena ich przydatności przez gminy województwa łódzkiego
The Usage of Instruments of Local Development Policy and the Assessment of Their Applicability by Communities of Lodz Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 38-44, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Gmina
Local development, Instruments supporting regional development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Podmioty odpowiedzialne za rozwój określonego terytorium powinny tworzyć politykę jego rozwoju, korzystając przy jej kształtowaniu i realizacji ze wszystkich dostępnych i przydatnych w danych warunkach instrumentów ten rozwój stymulujących. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badania "Aspekt instytucjonalny funkcjonowania administracji samorządowej na przykładzie gmin województwa łódzkiego", zmierzające do określenia poziomu wykorzystania instrumentów polityki rozwoju lokalnego i oceny ich przydatności przez gminy województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

Entities responsible for the development of defined territory should create its development policy using all available and useful instruments stimulating this development by shaping and effecting this policy. The article presents selected results of research: "An institutional aspect of activity of local administration based on the example of communities of Lodz region" aimed at defining the level of local policy development usage and the assessment of their applicability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2007.
  2. Kalisiak-Medelska M., Podgórniak-Krzykacz A., Dybowska A., Sprawność funkcjonowania administracji samorządowej w świetle badań. Studium przypadku województwa dolnośląskiego i łódzkiego, [w:] S. Zajączkowski, H. Węgrzyn (red.), Współczesne aspekty zarządzania i marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2006.
  3. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. Regulski J., Kocon W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
  7. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
  8. www.mswia.gov.pl/portal/SZS/495/Pobierz_Strategie.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu