BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Andrzej Ł. (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Analiza ekonomiczna eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w gminach wiejskich oraz miejskich
Economic Analysis of Electro-Energy Distribution Networks Use in Rural and Urban Communities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 45-52, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Infrastruktura elektroenergetyczna, Eksploatacja, Analiza ekonomiczna, Gmina
Electricity infrastructure, Exploitation, Economic analysis, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostaną ekonomiczne warunki eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN w gminach miejskich oraz wiejskich. Znacznie łatwiej jest realizować zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń elektroenergetycznych na terenach miejskich, w których występuje duża gęstość odbiorców pobierających energię elektryczną dla różnych potrzeb przemysłowych, usługowych, gospodarstw domowych itp. Sytuacja taka powoduje wysoki stopień wykorzystania możliwości przesyłowych sieci i pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących przychodów gwarantujących zysk przedsiębiorstwom energetycznym. (abstrakt oryginalny)

This article presents the economic conditions of the use of electro-energy distribution networks medium voltage in urban and rural communities. It is much easier to carry out tasks related to the maintenance of electro-energy devices in urban areas, where there is a large density of customers receiving electricity for various needs of industry, services, households, etc. This situation causes high degree of possibility of transmission networks utilization and allows to achieve satisfactory profits which guarantee income of Energy companies. It is much more difficult to develop and operate the network in rural areas in which consumers are dispersed and the electric energy consumption is sometimes only for functional receivers in households. The degree of utilization of these networks is usually very low. In many cases, the maintenance of electro-energy networks in rural areas is not viable. In order to medium voltage and low voltage network distribution meet the requirements placed on them, it is necessary to systematically reconstruct old and exhausted equipment. To achieve this purpose the cooperation of local governments with local distributors of energy is necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencja Rynku Energii S.A., Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2006, Warszawa 2007.
  2. Chojnacki A.Ł., Ocena niezawodności strukturalnej stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN, "Przegląd Elektrotechniczny" 2008 nr 5.
  3. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, Warszawa 2007.
  4. Kochel M., Niestępski S., Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.
  5. Marzecki J., Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, PWN, Warszawa 2001.
  6. Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005.
  7. Niewiedział E., Niewiedział R., Ocena aktualnego stanu wiejskich elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, Materiały konferencji "Elektroenergetyka na terenach wiejskich", Nałęczów 2006.
  8. Sozański J., Niezawodność zasilania energią elektryczną, WNT, Warszawa 1982.
  9. Stępień J.C., Niezawodność linii kablowych i napowietrznych 15 kV, Seminarium Naukowe PTETiS "Wybrane zagadnienia w elektrotechnice i elektronice", Kielce-Ameliówka, 29-31 maja 2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej "Elektryka" nr 35.
  10. Trojanowska M., Analiza statystyczna stanu wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w Polsce, Materiały Katedry Energetyki Rolniczej Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu