BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Udział menedżerów w kapitale własnym jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa w świetle regulacji prawa handlowego i standardów rachunkowości
Managers' Participation in Equity as a Tool of Value-Based Management in the Light of Trade Law Solutions and Accounting Standards
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 97-105, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością, Akcje, Standardy rachunkowości, Systemy motywacyjne
Value management, Shares, Accounting standards, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono programy motywacyjne oparte na akcjach i opcjach na akcje w kontekście regulacji prawa handlowego w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W pierwszej części wyjaśniono istotę programów zakupu akcji oraz przydziału opcji na akcje. W drugiej części przeanalizowano regulacje prawne pod względem możliwości konstruowania różnych instrumentów motywacyjnych. Opracowanie uwzględnia również wymagania zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej dotyczące ujawniania i wyceny transakcji dotyczących wynagrodzeń przyznawanych w formie akcji i opcji na akcje. (abstrakt oryginalny)

The paper describes management compensation plans based on stocks and stock option in the context of legal solutions in Poland and International Financial Reporting Standards. In the first part, two basic groups of motivating tools were depicted. Those included management stock purchase plans and stock options. In the second part of the article the legal solutions in Poland were described as far as the possibilities of the creation of different motivating instruments are concerned. The paper also touches the requirements included in International Financial Reporting Standards in terms of disclosure and valuation of transactions connected with compensation paid in stocks and stock options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ehrbar A. [2000], EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
  2. Jajuga K., Jajuga T. [1999], Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Jensen M.C., Murphy K.J. [1990], CEO Incentives - It's Not How Much You Pay, But How, "Harvard Business Review", May-June, nr 3.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, wydane przez International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), przetłumaczone i opublikowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  5. Nita B. [2007], Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  6. Urbanek P., Walińska E. [2005], Wynagrodzenia osób zarządzających jako narzędzie nadzoru korporacyjnego a przejrzystość sprawozdania finansowego spółki, [w:] Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, t. 2, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94 z 2000 r., poz. 1037 (z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU nr 183 z 2005 r., poz. 1538.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184 z 2005 r., poz. 1539.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu