BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Plan miejscowy jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie planów w gminie miejskiej Oława i gminie wiejskiej Stoszowice
Local Development Plan as a Stimulator of Economic Development on the Example of Plans in Oława City Commune and Stoszowice Country Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 53-62, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Rozwój gospodarczy, Gmina
Spatial development, Spatial planning, Economic development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Oława, Gmina Stoszowice
Abstrakt
W niniejszym artykule wskazano na rolę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako stymulatora rozwoju gospodarczego gminy. Opisano także koszty realizacji ustaleń planu miejscowego, jakie jest w stanie ponieść gmina, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie. Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, dokonywane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku - w decyzjach o warunkach zabudowy lub w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stanowi zadanie własne gminy. Gmina podejmuje zatem indywidualne rozstrzygnięcia w sprawach ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Ustalenia planu wiążą zarówno organy gminy i instytucje publiczne, jak i obywateli. (abstrakt oryginalny)

The work presents the role of local development plan as a stimulator of economic development of the commune. The work indicates the costs of realization of the decisions of local plan that the commune can incur to encourage the entrepreneurs to invest on its area. Establishing the purpose and rules of land development made in local development plans, and, if there are not any, in decisions on land building development or in decisions on establishing public purpose investment location is an own task of a commune. Therefore, the commune makes individual decisions in the cases of establishing the purpose and rules of land development. The plan decisions are binding both to commune authorities, public institutions, and citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzym-Wilkowski W.A., Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  2. Hełdak M., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP Oława Przemysł, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 5(1-2), Bydgoszcz-Kraków-Lublin-Olsztyn-Poznań-Siedlce-Szczecin-Warszawa-Wrocław 2006.
  3. Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego sporządzona do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. 3 Maja i Ofiar Katynia w Oławie, maszynopis, Wrocław, wrzesień 2004.
  4. Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego sporządzona do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zielnej w Oławie, maszynopis, Wrocław, listopad 2005.
  5. Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice, maszynopis, Wrocław 2009.
  6. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., DzU 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003 nr 80, poz. 717 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu