BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doś Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ograniczenia wykorzystywania przez polskie przedsiębiorstwa ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń na przykładzie ubezpieczeń ekologicznych
Limitations of Employing Foreign Insurance Companies Products in Polish Firms Risk Management Systems on Example of Environmental Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 115-124, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ekologia
Insurances, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy liberalizacji, deregulacji oraz informatyzacji doprowadziły do przyspieszenia integracji rynków finansowych Unii Europejskiej, która stwarza polskim przedsiębiorstwom dostęp do europejskiego rynku ubezpieczeń. Korzyścią, jakiej można się dzięki temu spodziewać jest m.in. możliwość implementacji w systemach zarządzania ryzykiem polskich firm produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie ubezpieczeń ekologicznych, czy istnieją ograniczenia dla wykorzystywania oferty zagranicznych zakładów ubezpieczeń w kontroli ryzyka polskich firm, czemu posłużą rozważania teoretyczne oraz analiza informacji zebranych w drodze wywiadu telefonicznego oraz ankiety. (fragment tekstu)

The integration of European insurance market has made it possible for Polish companies to have access to insurance products more efficient in ecological risk control than the product offered by domestic insurance companies. Analysis of the information gathered through telephone interviews and through surveys demonstrated the existence of limitations in using foreign insurance companies products. These are: the higher costs of employing insurance, marginal significance of the foreign insurance companies on the Polish market, and incomplete preparation of the foreign companies for selling insurance in Poland. The consolidation processes may lead to costs' reduction, but in order to propagate the use of these products it is indispensable to improve the offer of the foreign companies and the principles of cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dumm R., Hoyt R., Insurance Distribution Channels: Markets in Transition "Journal of Insurance Regulations" 2003, nr 1.
  2. Garven J., On the implications of the Internet for insurance markets and institutions, "Risk Management and Insurance Review" 2002, nr 2.
  3. Lynch J., Holistic marketing support, "Journal of Financial Service Professionals" 2001, nr 3.
  4. Ogrodnik H. (red.), Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
  5. Tyler K., McGirr D., Stanley E., Contextualising: Technology, relationships and time in a fmacial services virtual organisation, "The Service Industries Journal" 1998, nr 3.
  6. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
  7. Wieczorek-Kosmala M., Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa, praca doktorska, maszynopis, Katowice 2007.
  8. Żabińska J. (red.), Jednolity europejski rynek finansowy. Część II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu