BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Porównawcza analiza struktury kosztów wybranych banków spółdzielczych
Comparative Analysis of Cost Structure of Chosen Co-Operative Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 106-116, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Analiza porównawcza
Cooperative banks, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie struktury kosztów banku. Ukazano w nim wpływ specyfiki działalności banków spółdzielczych na strukturę kosztów. Zaprezentowano metodykę porównawczej analizy struktury kosztów z wykorzystaniem metod statystycznych. Dokonano analizy porównawczej wybranych banków spółdzielczych ze względu na strukturę kosztów. (abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to the analysis of the bank cost structure. The influence of the specificity of the banks activity on the structure of its costs was shown. The methodology of the comparative analysis of cost structure with the usage of statistical methods was presented. The comparative analysis of chosen co-operative banks with consideration of the cost structure was conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Flisek A. [2008], Prawo bankowe oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  3. Nowak E. [1995], Analiza kosztów w zarządzaniu finansami, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  4. Orzeszko T. [1998], Banki spółdzielcze w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
  5. Popowska E., Wąsowski W. [2008], Vademecum rachunkowości. Rachunkowość bankowa po zmianach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
  6. Uryga J., Magielski W. [2006], Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Interfin, Kraków.
  7. Zalewicz A. [2009], Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu