BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalisiak-Mędelska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Funkcjonowanie władz lokalnych i sprawność podległej im administracji na przykładzie gmin województwa łódzkiego
Functioning of Local Authorities and Proficiency of Their Administration on the Example of Lodz Voivodeship's Municipalities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 63-71, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Władza, Gmina, Administracja lokalna, Wyniki badań
Power, District, Local administration, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Niniejsze opracowanie koncentruje się na wybranych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem władz lokalnych. Rozważania zawarte w artykule oparte zostały na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwoliły na identyfikację głównych czynników determinujących sprawność działania podległej władzom lokalnym administracji, a co za tym idzie - na próbę oceny funkcjonowania samych władz. W artykule odniesiono się również do wcześniejszych badań ankietowych z tego samego zakresu w celu uwypuklenia ewentualnych zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu administracji szczebla gminnego w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The article describes a selected problem of local government activity and its administration. It bases on the results of research carried out in the communities of voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
  2. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
  3. Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J., Aspekt instytucjonalny funkcjonowania administracji samorządowej na przykładzie gmin województwa łódzkiego. Wstępne omówienie badań, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo JAREMEN PRESS, Jelenia Góra 2008.
  4. Kalisiak-Mędelska M., Podgórniak-Krzykacz A., Dybowska A., Sprawność funkcjonowania administracji samorządowej. Studium przypadku województwa dolnośląskiego i łódzkiego, [w:] Współczesne aspekty zarządzania i marketingu, red. S. Pajączkowski, H. Węgrzyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2006.
  5. Kołodko G., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 2004 nr 4.
  6. Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
  7. Niedźwiecki D., Władze lokalne - znaczenie w procesie kształtowania postaw prointegracyjnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/7E89F10125F55659C12571E8003188D3?Open&RestrictToCategory=, Warszawa 2006.
  8. Ocena sytuacji i stosunek do władz lokalnych, Komunikat z badań Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie, CBOS, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu