BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing
Nonsynchronous Trading Problem in Market Timing Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 522-530, bibliogr. 13 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Estymacja, Fundusze inwestycyjne
Comparative analysis, Estimation, Investment funds
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Problem danych niesynchronicznych nie został do tej pory zbadany w przypadku modeli market timing polskich funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza porównawcza wyników estymacji zarówno klasycznych (H-M oraz T-M), jak i zmodyfikowanych trójczynnikowych (uwzględniających czynniki Famy i Frencha) modeli market timing wybranych 15 polskich OFI akcji w okresie styczeń 2003-czerwiec 2010, w oparciu o dane dzienne, po uwzględnieniu tzw. poprawki Dimsona.(abstrakt oryginalny)

A nonsynchronous trading problem has not been investigated in the case of market timing models of Polish equity mutual funds. The main goal of this paper is a comparative analysis of regression results of classical (T-M and H-M) and modified (T-M-FF and H-M-FF) models of 15 selected funds in the period January 2003 - June 2010. We used Dimson's correction and include lagged values of the factors as additional independent variables in the regressions to accommodate infrequent trading.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atchison M., Butler K., Simonds R., Nonsynchronous security trading and market index autocorrelation, "Journal of Finance" 1987, 42, s. 111-118.
 2. Busse J. A., Volatility timing in mutual funds: Evidence from daily returns, "The Review of Financial Studies" 1999, 12, no. 5, s. 1009-1041.
 3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey 1997.
 4. Dimson E., Risk Measurement when Shares are Subject to Infrequent Trading, "Journal of Financial Economics" 1979, 7, s. 197-226.
 5. Fama E.F., French K.R., Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, 33, s. 3-56.
 6. Fisher L., Some new stock market indexes, "Journal of Business" 1966, 39, s. 191-225.
 7. Henriksson R., Merton R., On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981, 54, no. 4, s. 513-533.
 8. Olbryś J., Three-factor market-timing models with Fama and French's spread variables, "Operations Research and Decisions" 2010, 2, s. 91-106.
 9. Olbryś J., Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, z. 29, s. 33-48.
 10. Olbryś J., Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 96-105.
 11. Perry P.R., Portfolio serial correlation and nonsynchronous trading, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1985, 20, s. 517-523.
 12. Shanken J., Nonsynchronous data and the covariance-factor structure of returns, "Journal of Finance" 1987, 42, s. 221-232.
 13. Treynor J., Mazuy K., Can mutual funds outguess the market?, "Harvard Business Review" 1966, 44, s. 131-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu