BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszyk-Białobrzeska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wojdowicz Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aktywność władz gminy podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Wielbark
Activity of Commune Authorities as a Basic Factor of Local Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 72-78, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Gmina, Władza, Rozwój lokalny, Wyniki badań
District, Power, Local development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Wielbark
Abstrakt
Rozwój lokalny stał się obecnie jednym z podstawowych elementów strategii działalności państwa. Ogólnie przyjęte ramy podwyższania atrakcyjności terenu mają na celu rozwój jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Jednak stopień efektywności polityki prorozwojowej w dużej mierze zależy od zaangażowania i mobilności władz lokalnych. Badaniom poddano aktywność władz gminy Wielbark w ciągu ostatnich 6 lat. Wyniki badań pozwoliły na poznanie głównych kierunków realizowanych inwestycji. Władze lokalne w działaniach rozwojowych ofertę nakierowują na pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz. Napływ kapitału prywatnego wpłynie na obniżenie lokalnej stopy bezrobocia oraz zwiększy wpływy do budżetu gminy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Local development these days becomes one of basic strategy components of state activity. Generally accepted frames of increasing land attractiveness have an aim to develop local government units presented in both - management as well as social perspective. However, the level of effectiveness of prodevelopmental policy to a large extent depends on the engagement and mobility of local authorities. The activity of authorities in Wielbark commune in the last six years has been researched. The results of research show the main ways to accomplish investments. In their development policy local authorities try to gain investors from outside. The inflow of private capital will decrease local unemployment and increase incomes to commune budget on account of economic activities. This will let to generate financial reserves which will be used to accomplish next infrastructural investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Kształtowanie rozwoju lokalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 11-21.
  2. Gaiński P., Gminna infrastruktura techniczna a rozwój lokalny i regionalny (na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. podlaskiego), [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 273-286.
  3. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 1(5), s. 5-23.
  4. Kłodziński M., Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
  5. Kobiałka A., Rola gminy w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 65-76.
  6. Perło D., Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2004.
  7. Wakuła M., Samodzielność finansowa gmin, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 5, s. 31-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu