BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych - wykorzystanie modeli market timing
Market Timing Models in Mutual Fund Performance Measurement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 531-540, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Efektywność
Investment funds, Effectiveness
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Artykuł jest kontynuacją rozważań autora przedstawionych w pracy Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, w którym zostały zaprezentowane modele Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona oraz ich wykorzystanie w ocenie efektywności inwestycji. Celem artykułu jest poszerzenie rozważań o możliwość zastosowania na polskim rynku modelu Connora-Korajczyka. Model ten pozwala na zniwelowanie wad innych modeli market timing, które nie pozwalają na należyte uwzględnienie pozytywnych sygnałów rynku z powodu skośności rozkładu stóp zwrotu z portfela względem stopy zwrotu benchmarku. Zaprezentowana metoda zostanie poddana weryfikacji statystycznej(abstrakt oryginalny)

This study examines the performance of 7 Polish equity funds investing between 2000 and 2009. Henriksson-Merton and Connor-Korajczyk models are used to assess the market timing and stock selection abilities of mutual fund managers. The estimated parameters of these models are statistically significant and the models are well fitted to data. However, it was impossible to find evidence of any market timing ability within the selected funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Bhattacharya S., Pfleiderer P., A Note on Performance Evaluation, Technical Report 714, Stanford University, Stanford 1983.
  3. Connor G., Korajczyk R.A., The attributes, behavior and performance of U.S. mutual funds, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 1991, 1, s. 2-26.
  4. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- -Press, Warszawa 1998.
  5. Frasyniuk-Pietrzyk M., Modele market timing w ocenie efektywności inwestycji OFE, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
  6. Grinblatt M., Titman S., Portfolio performance evaluation: Old issues and new insights, "The Review of Financial Studies" 1989, 2, s. 393-421.
  7. Henriksson R.D., Merton R.C., On market timing and investment performance. II statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981, vol. 54, s. 513-533.
  8. Merton R.C., On market timing and investment performance. An equilibrium theory of value for market forecasts, "The Journal of Business" July 1981, vol. 54, no. 3.
  9. Pietrzyk R., Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 17, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010, s. 552-560.
  10. Treynor J.L., Mazuy K., Can mutual funds outguess the market?, "Harvard Business Review" 1966, no. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu