BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Monika (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Gospodarka odpadami komunalnymi w małych gminach na przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
The Municipal Waste Disposal in Small Communes, on the Example of an Intermunicipal Ecological Organization of Koprzywianki River Basin Communes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 98-106, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Regulacje prawne
Commercial wastes, Waste management, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK)
Abstrakt
Artykuł przedstawia instrumenty polityki edukacyjnej państwa, mające doprowadzić do zwiększenia liczby absolwentów kierunków studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Kierunki te uznane zostały za strategiczne dla Polski z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na autonomię szkół wyższych ingerencja państwa w funkcjonowanie uczelni ma dziś charakter instrumentów pośrednich: finansowych, legislacyjnych czy nieformalnych, polegających na wywieraniu wpływu. Jednym z możliwych obszarów ingerencji państwa w funkcjonowanie uczelni jest tzw. Kontraktowanie kształcenia. Polega ono na zamawianiu kształcenia przez MNiSW na wskazanych kierunkach studiów w uczelniach wyłonionych w drodze konkursu. Autor przedstawia warunki, na jakich ma się odbywać kształcenie zamawiane, i wstępne wyniki projektu pilotażowego w polskich uczelniach. (abstrakt oryginalny)

Waste disposal is one of commune's obligatory tasks. Its range depends on the commune's size, level of urbanization as well as organizational, financial and technical conditions. As organizing the efficient waste disposal system in small communes often exceeds their possibilities, they cooperate in this area with other units. The paper presents the waste disposal executed by the Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, created by 12 communes of Świętokrzyskie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ochrona środowiska 2008. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
  2. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji składowania odpadów zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gmina Baćkowice wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dnia 22 czerwca 2005 r.
  3. Rudnicki M., Prawno-finansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
  4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. DzU 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU nr 62, poz. 628 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. DzU 2001 nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
  7. Wojciechowski A., Plan gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Aktualizacja, Warszawa 2006.
  8. www.ezgdk.pl/ (strona internetowa Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu