BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyrda-Maciałek Sylwia (PWSZ w Jarosławiu), Maciałek Tomasz (PWSZ w Jarosławiu)
Tytuł
Przejawy innowacyjności w działalności przedsiębiorstw sektora turystycznego (na przykładzie biur podróży funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego)
Signs of innovation in Activity of Tourist Enterprisess (Based on Experiences of Travel Agencies in Podkarpackie Voivodeship)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 125-134, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Działalność gospodarcza, Turystyka
Innovative character, Business activity, Tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw turystycznych. W artykule omówiono istotę innowacyjności, klasyfikację innowacji oraz czynniki, determinujące wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Podejmując próbę oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych w sektorze turystycznym, Autorzy zaprojektowali badanie ankietowe wybranych podkarpackich biur podróży. Celem badania była identyfikacja i charakterystyka proinnowacyjnych działań przedsiębiorstw turystycznych, w zakresie innowacji produktowych, technicznych i organizacyjnych oraz ocena, postrzeganej przez respondentów ankiety, skuteczności rozwiązań innowacyjnych, wdrożonych w ciągu ostatnich trzech lat przez objęte badaniem biura podróży. (fragment tekstu)

Innovation activity is one of the factors of buildig a modern competetive strategy on domestic, regional and local tourist markets. An innovation activity can be devided in organisational, product and a technological character. These characters can effect the travel agencies' development in Podkarpackie voivodeship. An effective overcoming of innovation barriers is depended on determination of tourist enterprises, a pro-innovation states' policy and a support of local government, tourist organizations and a scientific centre. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1992.
  2. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  3. Janasz W., Kozioł K, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  4. Fonfara K., Marketing partnerski (relationship marketing) współczesną orientacją rynkową firmy, Wielkopolska Szkoła Biznesu, 2001.
  5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Podręcznik Oslo, OECD, KBN, Warszawa 1999.
  7. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu