BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego w rachunku przychodów podatkowych przedsiębiorstwa
Tax Risk Identification and Analysis of Calculating the Income Tax in an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 127-135, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ryzyko podatkowe, Przychody przedsiębiorstw
Tax risk, Revenues of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elementem procedury ustalania dochodu podatkowego jest rachunek przychodów. W rachunku tym dokonuje się identyfikacji oraz wyceny przychodów podatkowych, które powinny być ujęte we właściwych okresach rozliczeniowych. Przychody podatkowe ustala się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Złożoność procesów gospodarczych oraz niedoskonałość norm podatkowych powodują występowanie ryzyka podatkowego. Polega ono na możliwości dokonania przez podatnika błędnej lub nieoptymalnej identyfikacji i wyceny przychodów, a także niewłaściwego momentu uznania przychodów. W celu minimalizacji ryzyka dotyczącego przychodów podatkowych konieczna jest jego identyfikacja i analiza w ramach działalności danego podatnika. (abstrakt oryginalny)

Element procedure for the determination of the tax revenue is the revenue account. In this account shall be the identification and valuation of tax revenue that should be included in the appropriate accounting periods. Income tax is determined in accordance with the provisions of tax law. The complexity of economic processes and the inadequacy of tax rules make the presence of tax risk. It involves the possibility of error by the taxpayer or a non-optimal for the identification and valuation of revenues, as well as the recognition of inadequate revenues. In order to minimize risks to the tax revenue it is necessary to identify and analyze the activities of the taxpayer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J. [2005], Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień), ODDK, Gdańsk.
  2. Jamroży M., Sobieszek M. [2010], Obniżanie ciężarów podatkowych, ODDK, Gdańsk.
  3. Litwińczuk H. (red.) [2008], Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Olchowicz I. [2009], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  5. Podatki 2009, Meritum, Warszawa 2009.
  6. Styczyński R. [2010], Spółka z o.o. Kompendium podatkowe, Difin, Warszawa.
  7. Szymański K.G. (red.) [2005], Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu