BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talarska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pojęcie instrukcji budżetowej i instrukcji sporządzenia budżetu w systemie budżetowania w szpitalach publicznych
The Instruction of Budgeting and Instruction for Pre-Paring Budget in the Budgeting of Public Hospitals
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 136-144, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Budżetowanie
Budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Narzędziem sprawnego zarządzania szpitalami publicznymi może być budżetowanie. Aby system budżetowania mógł prawidłowo funkcjonować, należy określić formalne procedury jego stosowania. Można je zawrzeć w instrukcji budżetowej i instrukcjach sporządzenia budżetów ośrodków odpowiedzialności. Artykuł przedstawia rolę instrukcji budżetowej i instrukcji sporządzenia budżetu w systemie budżetowania szpitali publicznych. Prezentuje różnice między instrukcją budżetową a instrukcją sporządzenia budżetu. Przedstawia również zakres informacji, jaki powinien być zawarty w instrukcji budżetowej i w instrukcji sporządzenia budżetu. (abstrakt oryginalny)

This article presents the role of the instruction of budgeting and instruction for preparing budget in the budgeting of public hospitals. Presents the differences between the instruction of budgeting and instruction for preparing budget. The article presents the scope of information that should be included in the instruction of budgeting and instruction for preparing budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hass-Symotiuk M. (red.) [2006], Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  2. Macuda M. [2006], Kontrola kosztów działalności podstawowej zakładów opieki zdrowotnej, Konfe-rencja Naukowa "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", materiały konfe-rencyjne, Szczecin.
  3. Rój J., Sobiech J. [2006], Zarządzanie finansami szpitala, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
  4. Talarska M. [2010a], Budżetowanie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  5. Talarska M. [2010b], Ośrodki odpowiedzialności w procesie budżetowania w szpitalach publicznych, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 164, poz. 1194).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu