BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Organizacje uczące się na przykładzie małej firmy
Learning Organization on the Example of Small Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 135-143, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Uczenie się
Small business, Studying
Uwagi
summ.
Abstrakt
(Wyzwaniem współczesnych organizacji jest "globalizacja umysłów", która poleca na współpracy ludzi pochodzących z różnych typów kultur, zrozumieniu przemian zachodzących w świecie, pozyskiwaniu, rozwoju i wykorzystaniu potencjału intelektualnego3. Można wskazać, iż przedsiębiorstwo przyszłości to organizacja ucząca się w której kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki, a jego potencjał intelektualny i rozwojowy wyznacza zmianę sposobu myślenia w zarządzaniu organizacją i kierowaniu personelem. Aby sprostać nowym wyzwaniom organizacji potrzebny jest przede wszystkim wysiłek intelektualny ludzi, ich energia, inteligencja oraz pomysłowość w rozwiązywaniu tych problemów. Potrzebne jest również ich intelektualne zaangażowanie, co oznacza "stan związania się jednostki poprzez jej działania z przekonaniami, które je ułatwiają" . Należy również pokreślić, iż zaangażowanie określa stopień identyfikacji pracownika z organizacją oraz gotowość świadczenia na jej rzecz pracy w sumienny i odpowiedzialny sposób. Reasumując powyższe rozważania można wskazać, iż "organizacją uczącą się" nazywamy taką, która potrafi odkrywać i wykorzystać ludzkie zaangażowanie i możliwości uczenia się na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. fragment tekstu)

(The study shows the model of "learning" organization in small companies. The staff of the "learning " organization takes part in creating the new knowledge which can be applied in the organization's practice. The most important feature of the "learning" organization is creating knowledge in order to ensure flexible reactions to the changing expectations of the customers. Knowledge management in the organization means controlling the knowledge inside the enterprise, which is directed to achieve its aims. Supporting the team work, researches into the customers' expectations, development and improvement of the employees - these are the activities lending to create the "learning" organization. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być najlepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Dixon N., The Organizational Learning Cycle: Ii o w We Can Learn Collectively, McGraw-Hill, Maidenhead 1994.
 3. Jashapera A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 4. Kolasińska E., Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 2.
 5. Krupski R., Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
 6. Lundy O, Bowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, PETIT, Warszawa 1999.
 8. pedler M.J., Burgoyne J.G., Boydell T.H., The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, Maidenhead 1997.
 9. Rokita J-, Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 10. Senge P.M.. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 11. Smolarek M., Dzieńdziora J., Knowledge management - reaserch expiriences, [w-] Enterprise, Logistics and Innovations in Knowledge Based Economy, Edited by Maria Nowicka Skowron & Ralph Lescroart, Haute Ecole «Blaise Pascal», Arion 2008.
 12. Smolarek M., Planowanie strategiczne w małej firmie, Wydawnictwo WSH, Sosnowiec 2008.
 13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu