BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Grzebieluch Jolanta (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Tytuł
Zjawisko mobbingu jako jedna z przyczyn zaburzenia równowagi pracownika w środowisku pracy
Mobbing as an Unbalancing Factor Affecting Employees in Work Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 74-84, rys. bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Mobbing, Praca w stresie, Jakość życia, Psychologia pracy, Środowisko pracy, Menedżer
Mobbing, Work under pressure, Quality of life, Industrial psychology, Working environment, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mobbing jest zjawiskiem, które jest jedną z głównych przyczyn zaburzenia równowagi funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Niesie on za sobą ogromne straty dla zdrowia człowieka, jak również straty organizacyjno-ekonomiczne. Niezwykle istotne jest, aby dość szybko rozpoznać istniejące zagrożenia w miejscu pracy oraz aby umiejętnie chronić potencjalne ofiary. Ponadto ważnym problemem jest zmiana postawy kadry kierowniczej, która z reguły niechętnie przyznaje się, że w przedsiębiorstwie dochodzi do przypadków mobbingu. Dodatkową trudnością w diagnozie tego zjawiska jest fakt, że pracownicy najczęściej doświadczają mobbingu właśnie ze strony swoich przełożonych. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty mobbingu, jego wpływu na jakość życia pracownika jako czynnika silnie stresogennego.(abstrakt oryginalny)

Mobbing is a phenomenon which is one of the main causes an imbalance of a human in the workplace. It brings about very significant loss to human health as well as other organizational-economic losses. It is essential to quickly identify existing hazards in the workplace and to skillfully protect potential victims. Moreover a key problem is to change attitudes of executives who are usually reluctant to admit that cases of mobbing take place in a company. An additional difficulty in diagnosing this phenomenon is the fact that workers get mobbed by their superiors. The main purpose of the article is to demonstrate the impact of mobbing, as a strong stressing factor on the quality of life of a worker.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Programy praca - życie. Z teorii i praktyki, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2011.
 2. Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P., Jak wygrać z mobbingiem?, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 3. Hirigoyen M.F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Wyd. W Drodze, Poznań 2002.
 4. Grabowska B., Psychoterror w pracy, jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, http://antymobbing.ngo.org.pl/art_mobbing.php [dostęp 29.05.2012].
 5. Kędziora K., Śmieszek K. Dyskryminacja i mobbing, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Kratz H.-J., Mobbing, rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Helion, Gliwice 2007.
 7. Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 8. Merecz D., Mościcka A., Drabek M., Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź 2005, http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf [dostęp 3.09.2012]
 9. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Difin, Warszawa 2006.
 10. Wasilewska M., Zagrożenia - mobbing - terror w miejscu pracy, "Gazeta Prawna" 2002, nr 51.
 11. Wyka T., http://mobbing.ips.pl/pub/File/sztuka_leczenia/mobbing_w_swietle_polskiego_prawa_pracy.pdf [dostęp 29.05.2012].
 12. Żarczyńska-Dobiesz A., Factors of Occupational Stress in Employees - Reflections from Examinations, [w:] Human and Work in a Changing Organisation: Management Oriented on the Employee Interests, ed. by M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Research Papers of Wrocław University of Economicsnr 224, Wrocław 2011.
 13. http://www.kodekspracy.pl; DzU 1998 nr 21, poz. 94 [dostęp 29.05.2012].
 14. http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke4502361_en.html: Komisja Europejska, Zalecenia dotyczące stresu związanego z pracą - smak życia czy pocałunek śmierci? (Guidance on work-related stress - Spice of life or kiss of death?), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2002 [dostęp 31.08.2012].
 15. http://www.prawo.egospodarka.pl/74075,Polityka-antymobbingowa-w-zakladzie-pracy,1,34,3.html [dostęp 15.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu