BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego
Classification of the Measurement Methods of Intellectual Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 145-158, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wycena, Pomiary
Intellectual capital, Valuation, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest klasyfikacji metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. Metody wartościowania kapitału intelektualnego mogą być podzielone ze względu np. na rodzaj stosowanych miar, stopień agregacji poszczególnych elementów kapitału intelektualnego. W artykule przedstawiono również główne motywy dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego oraz korzyści i zagrożenia z tym związane. (abstrakt oryginalny)

Being aware of the need of estimating the value of the intellectual capital in the company nowadays, the article describes the methods of measurement and valuating of the intellectual capital. The main aim of this work is to name the differences between the measurement and the valuation of the intellectual capital which, for example, concern: the types of measures, the receiver of the information about intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 2002.
 2. Craciun L., Scriosteanu A., How to Measure Intellectual Capital?, Annals of University of Craiova - Economic Sciences Series, 2008, vol. 3, iss. 36, s. 1241, http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0036v3-014.pdf (stan na styczeń 2010).
 3. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębior-stwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Hubbard D.W., How to Measure Anything. Finding the Value of Intangibles in Business, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2007.
 6. Fijałkowska J., Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości, Praca naukowa jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N 113 003 32/0079, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/zalaczniki/12 (stan na lipiec 2009).
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariu-szy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 9. Polak K., Pomiar wartości przedsiębiorstw jako element zarządzania finansami, [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006.
 10. Stańczyk J., Kryński Z., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt10/17.pdf (stan na marzec 2010), s. 227-228.
 11. Sveiby K.E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard, http://intelegen.com/money/EmergingStandard.html (stan na wrzesień 2009).
 12. Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com, [w:] B. Mierzejewska, Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariuszom?, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=29&id=638 (stan na luty 2010).
 13. Urbanek G. Kapitał intelektualny, [w:] Metody wyceny spółki perspektywa klienta i inwestora, red. A. Szablewski, M. Panfil, Poltext, Warszawa 2006, s. 179-193.
 14. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 15. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu