BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesne przedsiębiorstwo bankowe - w poszukiwaniu Modus Vivendi między tradycją
Modern Banking Enterprise - in Search of Modus Vivendi Between the Tradition And Modernity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 145-153, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Banki
Banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze finansowej można znaleźć stwierdzenie mówiące o tym, że najważniejszymi wynalazkami w historii ludzkiej cywilizacji były: ogień, kolo i... bankowość. Spotyka się też pogląd, że najważniejszym wynalazkiem kapitalizmu było przedsiębiorstwo. Generalizując, można to zatem zinterpretować, że szczególną rolę w historii kapitalizmu spełniało przedsiębiorstwo bankowe. Współczesna bankowość na świecie, w tym i w Polsce, nieprzypadkowo określana jest jako "nieustający plac budowy". Stwierdzenie to stało się jeszcze bardziej aktualne w następstwie bezprecedensowych zdarzeń, które miały miejsce w światowej bankowości i finansach w latach 2007-2009. Bankowość (sektor bankowy, system bankowy, przemysł bankowy) spełnia szczególną rolę w gospodarce". Dotyczy to - zachowując odpowiednie proporcje - również poszczególnych banków z osobna. Sektor finansowy, z bankowym na czele, może być bez wątpienia potencjalnie potraktowany jako jedna z czołowych "lokomotyw" wzrostu gospodarczego ("the engine ofeconomic growth"). W literaturze można spotkać liczne opinie dotyczące specyficznej, nadzwyczajnej pozycji banków, bankowości i całej banking community (financiaI community) w gospodarkach, społeczeństwach i społecznościach lokalnych poszczególnych krajów. I chociaż w ostatnich latach można było spotkać opinie głoszące, że "bankowość będzie zawsze, banki niekoniecznie", a także tezy o schyłku bankowości i określenie tej branży mianem "postbankowości", to przecież nadal - pod koniec pierwszej dekady XXI wieku - trudno przecenić wyjątkową pozycję tych podmiotów we współczesnych gospodarkach (odnotujmy, że często banki są elementem tzw. konglomeratów finansowych). (fragment tekstu)

The commercial banks are often treated as enterprises as well as public trust institutions. It means, that the permanent searching of the balance between the imperatives resulting from being "traditional" enterprise (competitiveness, efficiency, etc.) and requirements connected with the definition of "public trust institutions" (safety, stability ethic, etc.) is necessary. This dilemma strikes the commercial banks for a long time, but it has recently gained in importance (it means in the years 2007-2009) in relation with the crisis on the global financial market, as well as with the crisis in the banking sectors of many countries (with USA as a leader). The main aim of the paper is the attempt to show the relationship between the efficiency and safety criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 2. Briandon P., Nadchodzi koniec starej bankowej ligi dżentelmenów, "The Wall Street Journal. Polska", z dnia 5.02.2008 r.
 3. Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2007.
 4. Flejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.
 5. Freixas X., Rochet J.C., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Gospodarowicz A. (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 8. Hagenmuenller K.F., Diepen G., Kalveram T., Der Bankbetrieb, Verlag Gabler Wiesbaden 1993.
 9. Heffeman S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007.
 10. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.
 11. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik Akademicki, Poltext, Warszawa 2004.
 12. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 13. Kosiński B., Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa 1997.
 14. Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
 15. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, WN PWN, Warszawa 2004.
 16. Kryzys zmienia sektor bankowy (rozmowa), "Rzeczpospolita", z dnia 12 lutego 2009 r.
 17. Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA", Warszawa 2008.
 18. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 19. Mitraszewska A., Moralne bankructwo bankierów, "Gazeta Wyborcza", z 1 lutego 2009 r.
 20. Mollenkamp C., Whitehouse M., Tradycyjna bankowość znowu zyskuje znaczenie, "The Wall Street Journal. Polska", z dnia 17.09.2008 r.
 21. Palterson R., Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Warszawa 2002.
 22. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 23. Samuelson P.A., Nur die Mitte ist beweglich, "Der Spiegel" 2008, nr 46.
 24. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 25. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 26. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, tom 1, Difin, Warszawa 2007.
 27. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu