BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Raje podatkowe a procesy globalizacji
Tax Haven and Globalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 167-175, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Raje podatkowe, Globalizacja
Tax havens, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich lalach proces globalizacji znacząco zweryfikował zasady polityki społecznej i gospodarczej, jakim kierowały się rządy większości krajów na całym świecie. Zmiany te nie ominęły także polityki podatkowej, która nie jest już suwerenną częścią polityki finansowej danego państwa, ale wypadkową różnych czynników ekonomicznych o charakterze międzynarodowym, które wyznaczają nowe trendy i kierunki wjej kształtowaniu. Globalizacja naruszyła monopol państwa w kształtowaniu obciążeń podatkowych ograniczając tym samym "apetyt" państwa na generowanie dochodów pochodzących z podatków, co więcej rządy państw w coraz większym stopniu muszą respektować mobilność kapitału, który okazał się bardzo wrażliwy na wysokość obciążających go tytułów podatkowych. Pojawiło się zjawisko konkurencji podatkowej w wyniku której stopniowo zaczęto obniżać stawki podatkowe, a wiele państw system opodatkowania progresywnego zamieniło na opodatkowanie proporcjonalne. Powstaje pytanie czy konkurencja podatkowa, która jest efektem globalizacji nie doprowadzi do rozwoju systemów podatkowych, które będą miały znamiona rajów podatkowych? Jak daleko tolerować można obniżanie stawek podatkowych czy rozszerzanie zakresu preferencji podatkowych? Problem jest niebagatelny szczególnie w państwach Europy, które będą musiały znaleźć wspólną płaszczyznę dla realizacji modelu państwa redystrybucyjnego funkcjonującego w warunkach konkurencji podatkowej. Istota tego artykułu sprowadza się do kwestii czy globalizacja nie doprowadzi do pojawiania się kolejnych systemów podatkowych o bardzo przychylnych rozwiązaniach, którym będzie można przypisać statut raju podatkowego oraz czy systemy takie słusznie będzie można poddać międzynarodowej krytyce. (fragment tekstu)

Globalisation and the intensified competition among firms in the global marketplace has had and continues to hale many positive effects. However, the fact that competition may lead to the proliferation of harmful tax practices and the adverse consequences that result. The government must take measures, including intensifying their international co-operation, to protect their tax base and to avoid the world-wide reduction in welfare caused by tax-induced distortions in capital and finacial flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniel, J. Mitchell, The OECD's Anti-Tca Compełition Campaign: An Update on the Paris-Based Bureaucracy 's Hypocńtical EJ fort to Prop Up Big Goverment, prosperita, Vol. 5, 2, November, 2005 www.freedomandprosperity.org/ Paper/ oecd-hypocrisy/ oecd-hypocrisy.html.
 2. Errico L., Musalem A., Offshore Banking: An Analysis of Micro-and Macro- Prudential Issae, "International Monetary Fund" 1999, nr 5.
 3. KPMG'S Corporate Tax Rate Survey. An international analysis of corporate tax ratefrom 1993-2007, 1999-2008.
 4. Mitchell Daniel J., The Morał case for Tax Haven, Liberales Institut Occasional Paper No 24, Berlin 2006.
 5. Organisation for Economic Cooperation and Development, Towards Global Tax Co-operation, 2000.
 6. Organisation for Economic Cooperation and Development, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998 www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf.
 7. Owens J., Saint-Amans P., Overview of the OECD'Work on International Tax Evasion.
 8. Organisation for Economic Cooperation and Development, Overview of the OECD's Work on International Tax Evasion, 23 October 2008.
 9. Rawlings G., Sharman J.C., National Tax Blacklists: A coperative Analysis, "Journal of International Taxation" 2006, nr 9.
 10. Schneider F., Shadow Economies around the world: What do we realy know?, European Journal of Political Economy, September 2005. www.econ.jku.at/ Schneider/ ShadEconomyWorld6_EJPE.pdf.
 11. Unger B., Ferweda J., Regulating Money Laundering and Tax Havens: The Role of Blacklisting, Discussion Paper Series no 08-12, Tjalling C. Koopmans Research Institute Utrecht University.
 12. United Nation, "Universal Declaration of Humań Rights" 1948 www.un.org/ Overview/rights.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu