BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dokurno Zbigniew (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Phenomenon of Convergence in the Analysis of Economic Growth
Zjawisko konwergencji w analizie wzrostu gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (9), 2010, nr 136, s. 11-20, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Macroeconomics
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Konwergencja
Economic growth, Factors of economic growth, Convergence
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza wzrostu gospodarczego prowadzi do pytania o możliwości dotyczące danej gospodarki w zakresie dostosowania jej rozwoju do poziomu rozwoju innych gospodarek. Odpowiedzi na ten problem dostarcza analiza zjawiska konwergencji gospodarczej. W ramach tego podejścia bada się zarówno przyczyny oraz uwarunkowania różnic we wzroście gospodarczym. Prowadzi to do sformułowania różnych miar tego samego zjawiska, w postaci określonych typów konwergencji. W artykule przedstawiono istotę oraz uwarunkowania zjawiska konwergencji gospodarczej oraz dokonano syntezy jego pomiaru. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, iż w obrębie danej gospodarki należy poszukiwać właściwej dla niej ścieżki wzrostu, która może być zbieżna ze ścieżkami wzrostu gospodarek o podobnych uwarunkowaniach. (abstrakt oryginalny)

The analysis of issues of economic growth leads to the question about the abilities of an economy to adapt its development to the level of development of other economies. Formulated answers to the problem are provided by the analysis of the phenomenon of economic convergence. This approach examines both the causes and determinants of differences in the growth. This leads to the formulation of various measures of the same phenomenon, which takes the form of certain types of convergence. The article presents the essence and the conditions of economic convergence phenomenon and makes a synthesis of its measurement. The conducted considerations lead to the conclusion that within a given economy there should be found such a growth path which would be appropriate for it and which may coincide with the growth paths of economies having similar conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernard A.B., Durlauf S.N., Convergence in International Output, "Journal of Applied Econometrics" 1995, No. 10.
  2. Bernard A.B., Durlauf S.N., Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, "Journal of Econometrics" 1996, No. 71.
  3. Czaplicka K., Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, [in:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007.
  4. Horvat B., Welfare and the Common Man in Various Countries, "World Development" 1974, No. 2 (7).
  5. Kolluri B.R., Panik M.J., Rassekh F., A Test of the Convergence Hypothesis: the OECD Experience, 1950 - 1990, "International Review of Economics and Finance" 2001, No. 10.
  6. Maddala G.S., Ekonometria, PWN 2008.
  7. Nelson R.P., Phelps E.S., Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, "American Economic Review" 1966, No. 56 (2).
  8. Nowak W., Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
  9. Ohmae K., Triad Power, The Free Press, New York 1985.
  10. Sala-i-Martin X.X., The Classical Approach to Convergence Analysis, "Economic Journal" 1996, No. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu