BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Innowacje technologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej działających w Polsce przedsiębiorstw finansowych
Technological Innovations as the Source of Competitive Advantage of Financial Enterprises Operating in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 177-187, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Innowacje, Technologia, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo, Instytucje finansowe
Market needs, Innovations, Technology, Competitive advantage, Enterprises, Financial institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo działając w określonych warunkach kształtowanych przez otoczenie musi uwzględnić w swej działalności stawiane przez nie wymogi, zwłaszcza le mające swe źródło w oczekiwaniach klientów i wyzwaniach rynkowych konkurentów. Oznacza to, że musi dostosowywać do tych wymagań strukturę i poziom będących w jego dyspozycji zasobów, w tym również, a może przede wszystkim technologię wytwarzania, pamiętając jednocześnie, że podstawową determinantą jej kształtowania są oczekiwania rynku, możliwości otoczenia technologicznego oraz finansowo-techniczny potencjał przedsiębiorstwa. Wybór technologii musi więc godzić to, co pożądane (zwłaszcza potrzeby rynku), z tym co możliwe (przede wszystkim możliwości finansowe przedsiębiorstwa). (fragment tekstu)

The paper is of theoretical and empirical character. U is an attempt to present the dependencies between an enterprise's activities in the field of technology development and its competitive advantages within its market offer. In the theoretical part the author logically argues for the essential role of technological innovations in the proposed process of building enterprise's market advantages over its competitors. The empirical part of the paper presents the research findings concerning above mentioned problem, worked out on the sample of the financial companies operating in Poland. Presented data prove the rightness of the author's reasoning that concerns the impact of innovation technologies on obtaining competitive advantages influencing the market results of the firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishung Company, Inc., New York 1997.
 2. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 3. Haffer ML, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, R. Haffer (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
 4. Haffer M., Instrumenty konkurowania, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 5. Kornacka D., Wiedza technologiczna i jej dyfuzja w procesie międzynarodowego transferu technologii, [w:] W. Janasz. (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia T. (DXX) 446, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2003.
 6. Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice 1999.
 7. Łobejko S., Systemy informacyjne vi' zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 8. 01iver C., Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutionał and Resource- Based Views, "Strategie Management Joiimal" 1997, nr 9.
 9. Rutka R., Organizacja, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2002.
 10. Schoemaker P.J.H., Amit R., The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategie Assets for Multiple Futures, [w:] G.S. Day, D.J. Reibstein, R.E. Gunther (red.), Wharton of Dynamie Competitive Strategy, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
 11. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 12. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
 13. Wilson J., Different Industries and Different Customer Yahies Reąuire Different Resources: Towards the Marriage of Strategie Positioning Theory and the Resource- Based View of the Firm, [w:] M.A. Hitt, P.G. Clifford, R.D. Nixon, K.P. Coyne (red.), Dynamie Strategie Resources. Development, Diffusion and Integra ti on, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu