BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drelich Kamila (Wrocław University, Poland)
Tytuł
Transfer of Innovation in Structural Funds - Lower Silesia Case Study
Transfer innowacji w funduszach strukturalnych na przykładzie Dolnego Śląska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (9), 2010, nr 136, s. 21-30, tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Macroeconomics
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Innowacyjność, Transfer technologii
EU funds, Innovative character, Technology transfer (TT)
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Badania nad funduszami strukturalnymi są ograniczone do kwestii podstawowych, co jest pochodną dynamicznej natury systemu aplikacji, różnic pomiędzy systemami regionalnymi oraz pomiędzy systemami regionalnymi a systemem ogólnopolskim. Występuje potrzeba prowadzenia niestandardowych analiz, zwłaszcza na poziomie horyzontalnym i wertykalnym. Ewaluacja końcowych rezultatów II Okresu Programowania może być zorientowana na wyszczególnione zmienne i ujęcie holistyczne. Transfer innowacji dokonywany przez przedsiębiorstwa jest istotny ze względu na podnoszenie poziomu konkurencyjności. Przykład Dolnego Śląska pokazuje, że na poziomie regionalnym innowacje mają charakter relatywny, co jest rezultatem nabywania nowych rozwiązań miast kreowania ich. Podmioty transferujące innowacje to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

The research about EU funds is limited to the basic papers, which is the result of the dynamic nature of application system, differences among regional systems, and between regional and national systems. Non-standard analysis are needed, especially on horizontal and vertical level. The evaluation of final results of II Programming Period 2007-2013 may be oriented at particular variables or holistic perspective. The transfer of innovation by enterprises is important because of increasing the level of competitiveness. The Lower Silesia case study shows that on regional level innovations have a relative dimension, which is a result of purchasing new solutions instead of creating them. the subjects which transfer relative innovations are mainly represented by natural persons conducting business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa: aspekty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
  2. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  3. Transfer technologii - bariery i hamulce: materiały pokonferencyjne, red. J. Rachonia, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu