BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiuk Kalina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Adaptacyjność jako źródło sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w zmiennym otoczeniu
Adaptability of a Modern Enterprise as a Source of Success Around Functioning in Variable
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 209-218, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprises, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdaniem E. Masłyk-Musiał można wyodrębnić dwie kategorie przedsiębiorstw, w zależności od sposobu w jaki reagują one na zmiany pojawiające się w otoczeniu. Są to firmy, które jedynie dopasowują się do zmian zachodzących w otoczeniu i przekształcają się dopiero wtedy, gdy stare metody przestają działać, oraz takie, które uznają, że trzeba się stale zmieniać, bo zmienia się rynek. Te drugie nazywa organizacjami w ruchu, a do ich cech zalicza: • Wyczucie i umiejętność diagnozowania sytuacji rynkowej - szybkie reagowanie na płynące z zewnątrz impulsy pobudzające do zmian i na wewnętrzne zmienianie się w sposób planowy i ciągły; • Radzenie sobie z dużą niepewnością działania - przychylne postawy wobec zmian większości interesariuszy; • Przedłużenie w cyklu życia organizacji tzw. fazy młodości - takie cechy jak zapał, energia, odwaga świeżość spojrzenia, pomysłowość". Wraz ze zmianami demograficznymi, wzorcem pracy i kryteriami podejmowania decyzji o zakupie, konsumenci zaczynają przenosić się do tych konkurentów, którzy najlepiej zaspokajają ich potrzeby i oferują najwyższą wartość. Aby osiągnąć poziom adaptacji niezbędny by efektywnie funkcjonować i reagować na zmiany w preferencjach konsumentów organizacje muszą przejść od stanu stabilnego osiągniętego w czasie stabilności do stanu płynnego, który pozwala na wprowadzenie pożądanych zmian w strukturze i zachowaniach. (fragment tekstu)

Companies nowadays function in a changing and turbulent environment. This fact is known to practically every organization. However not all of them make use of this knowledge while making dictions concerning the market strategies they are going to choose. In this article there are some clues what to do to survive in such an unstable environment. They are based on two theories: the chaos theory and the complex adaptive systems theory. There are also some actions to be taken to enhance adaptability and improving it's competitive position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Antycypacyjność - atrybut strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wydawnictwo Cometic sp. z o.o., Wrocław 2003.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Daniecki W., Strategie zmian. Refleksje nad praktyką, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2004.
 4. Denton K.D., Yiewpoint: Blueprint for the Adaptive Organization, "Creativity and lnnovation Management" 1998, nr 2.
 5. Derviciotis K.N., Building Trust for Excellence In Performance and Adaptation to Change, "Total Quality Management" 2006, nr 7.
 6. Dervitsiotis K.N., On Becoming Adaptive: The New Imperative for Survival and Success in the 21" Century, "Total Quality Management" 2007, nr 1-2.
 7. Dessein W., Santos T., Adaptive Organizations. "Journal of Political Economy" 2006, nr 5.
 8. Dooley K.J., A complex adaptive systems model of organizational change. Nonlinear Dynamics, "Psychology and Life Sciences" 1997, nr 1.
 9. Glover J., Friedman H., Jones G., Adaptive Leadership: When Change Is Not Enough (Part One), "Organization Development Journal 2002, nr 2.
 10. Kaczmarek B., Zmiany w kulturze organizacyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, [w]: Współczesne Przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych. Studia i materiały Instytutu Zarządzania i marketingu Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin 2004.
 11. Lisiecki M., Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i marketingu, Warszawa 2001.
 12. Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 13. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Milliken F.J., Dutton J.E., Beyer J.M., Understanding Organizational Adaptation to Change: The Case of Work-Family Issues, "Humań Resource Planning" 2002, nr 2.
 15. Pawlak M., Ciejpa-Znamirowski K., Współczesne Przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych. Studia i materiały Instytutu Zarządzania i marketingu Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin 2004.
 16. Schneider M., Somers M., Organizations as complex adaptwe systems: Jmplications of Complexity Theory for leadership Research, "The leadership Quarterly" 2006, nr 17.
 17. Skordoulis R.T., Strategie Flexibility and Change: an Aid to Strategie Thinking or Another Managerial Abstraction? "Strategie Change" 2004, nr 13.
 18. Walerhouse M., Managing ejfectively in turbulent enviroments. "Strategic ' Change" 1992, nr 3.
 19. Zbiegień-Maciąg L., Marketing Personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu