BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategie banków komercyjnych w warunkach rynku globalnej konkurencji
The Strategies of Commercial Banks in Global Competition Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 219-227, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Konkurencja globalna
Commercial banks, Global competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne procesy rozwoju międzynarodowych przepływów kapitałowych, globalizacji oraz deregulacji rynków finansowych prowadzą do szybkich zmian w strukturze sektora bankowego. Rynek finansowy jest bowiem miejscem podlegającym nieustającym przeobrażeniom, w wyniku zmieniających się potrzeb kapitałowych przedsiębiorców oraz preferencji inwestorów, które w konsekwencji prowadzą do oferowania uczestnikom tego rynku nowych instrumentów finansowych. Zmiany jakie zachodzą na rynkach finansowych powodują, że banki znalazły się w zupełnie odmiennej od dotychczasowej pozycji na rynku, ponieważ rynek sprzedawcy zmienił się w nabywcy, gdzie klient zaczął dyktować warunki i dokonywać wyboru między wieloma kierowanymi do niego ofertami". Rozszerzenie asortymentu usług bankowych, agresywna reklama, orientacja na zysk i klienta oraz szybki przepływ informacji spowodowały bardziej wygórowane oczekiwania potencjalnego odbiorcy i "walkę" o klienta. Banki aby sprostać tym oczekiwaniom "prześcigają się" w opracowywaniu coraz to nowych, lepszych strategii konkurencyjnych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych strategii konkurencji banków komercyjnych, przyczyniających się do polepszenia pozycji na rynku finansowym, a w efekcie uzyskania potencjalnych kontrahentów. (fragment tekstu)

The article presents some competition strategies of commercial banks, which can improve their position at financial market and could provide to gain new contractors. There are problems of aims and challenges, which has to be taken into consideration to achieve competition profits, taken up in the article. It shows actual tendencies and banks' behaviors during the financial crisis on global market. These ways of activity should provide to gratify consumers' expectations and the strategy should be helpful to return business success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterski S., Sprzedaż produktów i usług bankowo - finansowych. Rzemiosło i sztuka, [w:] J. Karwowski (red.), Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, teoria, doświadczenia, tendencje. Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw, Materiały Konferencyjne, Hogben, Szczecin 2000.
 2. Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.
 3. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2004.
 4. Gurgul G., Indywidualizacja oferty i procesów obsługi jako odpowiedź banków na wyzwania marketingowe XXI wieku, [w:] Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Gospodarka w dobie globalizacji - usługi, decyzje, innowacje, Zeszyty Naukowe US - Ekonomiczne problemy usług nr 507, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 5. Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 6. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 7. Mikołajczyk M., Kanały integracji, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 35.
 8. porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN, Warszawa 1994.
 9. Więcław E., BOŚ ma trafić w ręce prywatne, "Rzeczpospolita", z dnia 10.02.2009 r.
 10. Global Banking Industry Outlook. 2005 Top 10 Issues, Deloitte, Touche, Tohmatsu, International Deloitte Research 2005.
 11. Svtuacja na rynku kredytowym. IV kwartał 2008. Narodowy Bank Polski.
 12. http://www.bankier.pl.
 13. http://www.ipsos.pl.
 14. ttp://www.pocztowy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu